Ellen White a scris mult despre rai şi despre intrarea noastră în Împărăţia cerului. Ultimele capitole din Tragedia veacurilor descriu, într-un mod impresionant, ceea ce vom vedea acolo. De asemenea, cartea Istoria mântuirii evocă acest subiect în mod admirabil. Citeşte ultimele patru capitole, pag. 418-433.

„’Apoi, am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră şi marea nu mai era’ (Apoc. 21,1). Focul care îi nimiceşte pe cei răi purifică pământul. Fiecare urmă de blestem este înlăturată. Nu va exista un iad arzând veşnic pentru a ţine înaintea răscumpăraţilor consecinţele grozave ale păcatului. Un singur lucru rămâne ca amintire: Mântuitorul nostru va purta mereu semnele răstignirii Sale. Singurele urme ale lucrării nemiloase a păcatului vor fi pe capul Lui, pe mâinile şi pe picioarele Lui rănite.” – Ellen G. White, Istoria mântuirii, pag. 430

Întrebări pentru discuţie

– Ce putem spune despre mântuirea celor care nu au auzit niciodată de Isus? Isus a murit pentru păcatele întregii lumi, chiar şi pentru ale celor care nu au auzit niciodată de El. Cum ne poate ajuta acest fapt să avem încredere că Dumnezeu nu îi uită nici pe aceşti oameni?
– Biblia spune că moartea este un somn, o stare de inconştienţă. Cum putem să ne explicăm atunci experienţele „din apropierea morţii” pe care le-au avut oamenii care pretind că au văzut fiinţe cereşti sau prieteni şi rude, într-o lumină orbitoare? Cum putem să-i ajutăm pe aceşti oameni să înţeleagă că ceea ce au experimentat ei nu este, de fapt, ceea ce-şi închipuie? Cu alte cuvinte, cum putem să-i ajutăm să îşi dea seama că nu este posibil să fie ceea ce ei consideră că este, chiar dacă li s-a părut a fi o experienţă reală?
– Unii oameni abuzează de făgăduinţa vieţii veşnice, recurgând la manipularea altora pentru câştiguri personale sau politice. Dă exemple de astfel de situaţii. Ne facem şi noi vinovaţi de acest fel de abuz?

Rezumat: Avem un destin mai înalt decât o scurtă existenţă în lumea aceasta. Suntem cetăţenii Împărăţiei cereşti încă din momentul de faţă. Ea este deja a noastră şi va fi instaurată pe deplin şi în toată slava ei când va reveni Hristos, ca să ne ia cu El. Atunci vom trăi veşnic în prezenţa lui Dumnezeu.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO