Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Exod 18,13-27; Mat. 4,19; 9,9; Marcu 3,13-19; 8,31-38; Rom. 8,18.

Sabat după-amiază

Text de memorizat: „Dacă aduceţi multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; şi voi veţi fi astfel ucenicii Mei.” (Ioan 15,8)

Este important să ne folosim capacităţile intelectuale pentru a înţelege cât mai mult posibil din ceea ce ne-a descoperit Dumnezeu. Însă cunoaşterea perfectă a tuturor învăţăturilor nu este o cerinţă obligatorie pentru mântuire. Dimpotrivă, ni s-a poruncit să şi împlinim tot ce am fost învăţaţi. Să fii ucenic înseamnă ca toată viaţa să înveţi de la Domnul şi să-L urmezi.

Ce înseamnă să fii ucenic? Dicţionarul biblic A.Z.Ş. oferă următoarea definiţie: Ucenicul este „un elev sau un adept care urmează învăţăturile unei alte persoane, în special ale unui învăţător public. În Noul Testament, cuvântul ’ucenic’ este traducerea cuvântului grecesc mathētēs… înrudit cu mathanō, care înseamnă ’a învăţa’, şi, prin urmare, sensul lui este de ’învăţăcel’, ’elev’, ’adept’” (pag. 288). Să analizăm mai îndeaproape semnificaţia cuvântului ucenic.

Scurtă prezentare a studiului: Ucenicul este un elev care învaţă toată viaţa. Hristos ne cheamă, iar noi Îl urmăm oriunde ne conduce, chiar dacă trecem prin suferinţe, întrucât umblarea cu El presupune suferinţă şi sacrificiu. Din perspectivă omenească, răsplata pentru ucenicie pare derizorie. Însă când descoperim adevărata semnificaţie a vieţii în Hristos, ne dăm seama că merită să suferim pentru ea, oricât ne-ar costa.

Pentru studiul Bibliei la rând: Estera 5Iov 14

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO