Darul lui Dumnezeu pentru oamenii ocupaţi

Două instituţii importante pentru toată omenirea datează încă din prima săptămână a istoriei pământului: căsătoria şi Sabatul. Ele reprezintă esenţa programului divin pentru fericirea omului. Nu este de mirare că amândouă au fost atacate cu înverşunare de cel rău, de-a lungul secolelor. Dumnezeu ştia ce nevoi au oamenii şi, de aceea, a creat o perioadă de timp ciclică, formată din şase zile „normale” plus o zi extraordinară: Sabatul. De atunci încoace, cei care au respectat acest ritm instituit de Dumnezeu au fost binecuvântaţi.

1. De ce S-a odihnit Dumnezeu în ziua a şaptea, după crearea lumii? Gen. 2,2.3

Geneza, 2
2 În ziua a şaptea Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea, pe care o făcuse; şi în ziua a şaptea S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse.
3 Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui, pe care o zidise şi o făcuse.

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

2. Ce spune profetul Ezechiel că este Sabatul? Ce înseamnă aceasta? Ezech. 20,12

Ezechiel, 20
12 Le-am dat şi Sabatele Mele, să fie ca un semn între Mine şi ei, pentru ca să ştie că Eu sunt Domnul, care-i sfinţesc.

_______________________________________________________________________________________________

„După ce S-a odihnit în ziua a şaptea, Dumnezeu a sfinţit-o, sau a pus-o deoparte, ca o zi de odihnă pentru om. Urmând exemplul Creatorului, omul trebuie să se odihnească în această zi sfântă, pentru ca, atunci când va privi cerurile şi pământul, să poată medita asupra marii lucrări de creaţiune a lui Dumnezeu şi pentru ca, văzând dovezile înţelepciunii şi ale bunătăţii lui Dumnezeu, inima lui să poată fi plină de iubire şi de respect faţă de Creatorul ei […]

Dumnezeu a văzut că Sabatul era esenţial pentru om, chiar şi în Paradis. El avea nevoie să lase deoparte, în una dintre cele şapte zile, propriile interese şi ocupaţii, ca să poată contempla mai profund lucrările lui Dumnezeu şi să mediteze asupra puterii şi bunătăţii Sale. El avea nevoie de Sabat ca să-i reamintească mai viu de Dumnezeu şi să-i trezească mulţumirea pentru toate cele de care se bucura, pe care le avea şi care veneau din mâna binefăcătoare a Creatorului.” – Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi, pag. 47, 48

Care este experienţa ta în ceea ce priveşte Sabatul? Te bucuri de el? Reuşeşti să-L cunoşti mai bine pe Dumnezeu prin contemplarea minunilor creaţiei Lui? Dacă nu, ce schimbări poţi face, ca să te bucuri de experienţa Sabatului?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO