Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Gen. 2,2.3; Deut. 5,12-15; Is. 58,12-14; Ezech. 20,12; Evr. 4,9-11.

Sabat după-amiază

Text de memorizat: „Apoi le-a zis: ’Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru Sabat; aşa că Fiul omului este Domn chiar şi al Sabatului.’” (Marcu 2,27.28)

Dacă există în credinţa creştină vreun lucru relevant pentru oamenii de la începutul secolului XXI, atunci acela este Sabatul. El este medicamentul de care au nevoie stringentă milioane de oameni care îşi duc viaţa într-o societate marcată de stres, afecţiuni cardiace şi extenuare. Sabatul este un loc de refugiu din faţa presiunilor fără sfârşit ale vieţii moderne. El ne oferă ocazia de a ne reîncărca bateriile şi de a ne gândi la priorităţile reale ale vieţii. Sabatul ne spune că există un timp când trebuie să părăsim tensiunile şi gălăgia lumii şi să venim în prezenţa Celui care ne-a întocmit şi care ne cunoaşte nevoile.

„Dacă există vreo poruncă de care să aibă nevoie oamenii moderni grăbiţi şi stresaţi, atunci aceasta este porunca cu privire la Sabat. Suntem atât de ocupaţi să găsim sensul vieţii şi să ne slujim nouă înşine, încât uităm că Dumnezeu este Singurul care poate să dea sens vieţii noastre. Noi demonstrăm că ne ’odihnim’ în El prin faptul că ne odihnim în ziua Lui.” – Jon L. Dybdahl, The Abundant Life Bible Amplifier: Exodus (Boise, Idaho: Pacific Press® Publishing Association), pag. 186

Scurtă prezentare a studiului: De ce este Sabatul atât de important pentru noi? De ce a creat Dumnezeu Sabatul? Ce înseamnă acest timp sfânt? Cine sau ce face ca Sabatul să fie sfânt? Cum putem să transformăm păzirea Sabatului într-o experienţă plăcută şi plină de semnificaţie?

Pentru studiul Bibliei la rând: 2 Cronici 21Ezra 3

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO