Cartea la care adventiştii de ziua a şaptea fac referire aproape imediat, atunci când sunt întrebaţi despre lucrarea de ispăşire a lui Hristos, este Hristos, Lumina lumii de Ellen G. White. Capitolele 78 şi 79 (pag. 741-768) sunt în mod special relevante pentru studiul din această săptămână. Studiaţi paragraful următor, de la pagina 751: „După cum Domnul Hristos, crucificat împreună cu tâlharii, a fost aşezat în mijloc, tot astfel crucea Sa a fost aşezată în mijlocul unei lumi care zace în păcat. Iar cuvintele de iertare adresate tâlharului pocăit au aprins o lumină care va străluci până la cele mai îndepărtate margini ale pământului.”

Întrebări pentru discuţie

– Unii oameni nu pot accepta ideea că Dumnezeu a cerut viaţa Fiului Său ca „plată” pentru păcatele omenirii. Însă aceasta este una dintre imaginile folosite în Biblie şi trebuie să o luăm ca atare. Ce ne spune ima ginea aceasta despre gravitatea păcatului şi despre preţul răscumpărării?
– În zilele noastre, doctrina cea mai contestată este ispăşirea. Mulţi contemporani nu acceptă ideea că problema noastră nu poate fi rezolvată decât prin intervenţia cuiva „din afară”. Nu ar trebui, spun ei, ca fie care individ să îşi asume responsabilitatea pentru ceea ce a făcut? Cum le poţi explica acestor persoane necesitatea intervenţiei divine? Ai putea să le pui o întrebare despre problema morţii. Cum poate fi rezolvată, dacă nu prin intervenţie divină?
– Cei care sunt mântuiţi prin har trebuie să manifeste har faţă de cei din jur. Personal, cum putem să arătăm că viaţa noastră este înrădăcinată în har? Cum poate biserica să exemplifice harul divin?
– Cum ar trebui să ne schimbe viaţa înţelegerea faptului că Hristos a murit pentru noi? Ce ar trebui să învăţăm de aici despre iertare, despre umilinţă, despre răbdare sau despre dragostea faţă de cei nevrednici de iubire?

Rezumat: Teologii au formulat mai multe teorii ale ispăşirii. Majoritatea sunt deficitare sau unilaterale. Fiecare dintre ele este ca o fotografie care înfăţişează diferiţi versanţi ai Munţilor Himalaya: fiecare prezintă munţii dintr-un anumit unghi, dar nu oferă o perspectivă completă. Minunea harului nu trebuie redusă la o formulă pe care să o putem accepta intelectual. Ea este temelia credinţei noastre. Hristos a murit pentru ca noi să avem viaţa veşnică. Fără El suntem pierduţi. Împreună cu El, Mântuitorul nostru, viitorul nostru este asigurat.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO