Cum îi poţi explica unui copil de trei ani ce este curentul electric? Cum poţi să le explici locuitorilor din junglele africane, care nu au ieşit niciodată din satele lor, la ce foloseşte un semafor sau cum funcţionează un lift? Cum poate un fizician să explice teoria relativităţii, a lui Einstein, unei persoane care nu a absolvit decât şcoala primară? Problema cu care S-a confruntat Dumnezeu întrece cu mult situaţiile acestea, care pe noi ne pun în încurcătură. Cuvintele omeneşti nu pot cuprinde în întregime dragostea divină manifestată prin viaţa şi moartea lui Isus. Însă Dumnezeu Şi-a dorit să ne formăm o imagine corectă cu privire la ceea ce presupunea Planul Său de Mântuire. El i-a inspirat pe scriitorii Scripturii să folosească anumite imagini care să ne ajute să înţelegem taina harului Său. Niciuna dintre acestea nu trebuie luată şi interpretată izolat de celelalte imagini. Dacă le luăm împreună, ele ne vor inspira un sentiment de uimire şi de recunoştinţă imensă.

3. Care este imaginea cea mai memorabilă, pe care a folosit-o Dumnezeu, ca să ne ajute să înţelegem semnificaţiile profunde ale tainei harului? Is. 53,7, Ioan 1,29

Isaia, 53
7 Când a fost chinuit şi asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelărie, şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura.

Ioan, 1
29 A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el, şi a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!

4. Ce alt simbol este folosit pentru a ilustra o altă dimensiune a adevărului ispăşirii? Mat. 20,28; Fapte 20,28; 1 Cor. 6,20

Matei, 20
28 Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi.”

Faptele apostolilor, 20
28 Luaţi seama dar la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi (Sau: priveghetori.); ca să păstoriţi Biserica Domnului, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său.

1 Corinteni, 6
20 Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.

Trebuie să fim atenţi să nu folosim vreunul dintre aceste simboluri în defavoarea celorlalte. Când punem laolaltă tot ce se spune despre ispăşire, obţinem un tablou complet pe care noi, ca fiinţe umane finite, îl putem pricepe. Imaginea preţului de răscumpărare infinit, care a fost plătit pentru noi, este impresionantă. „Hristos ne-a răscumpărat din păcat, adică, El ne-a cumpărat cu un preţ din robia păcatului. … Simbolul acesta vrea să ne arate că (a) mijlocul prin care a fost înfăptuită mântuirea noastră este costisitor şi că (b) am trecut dintr-o stare în cealaltă – de la condiţia de sclavi la starea de apropiere de Dumnezeu. Răscumpărarea înseamnă transferul unei proprietăţi pe baza unui cost.” – Edward W. H. Vick, Let Me Assure You (Mountain View, Calif.: Pacific Press® Publishing Association, 1968), pag. 33

Meditează la implicaţiile pe care le are ideea că Dumnezeu, Creatorul universului, Cel care a creat tot ce există (Ioan 1,1-3), a urcat de bunăvoie pe cruce, fiindcă acesta era singurul mod de a ne salva de la moartea veşnică. De ce ar trebui ca viaţa noastră să fie influenţată foarte mult de această realitate? Gândeşte-te cât de nechibzuiţi am fi să ne lăsăm îndepărtaţi de cruce din cauza lucrurilor pământeşti.

Ioan, 1
1 La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.
2 El era la început cu Dumnezeu.
3 Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO