Citeşte capitolele „Căderea lui Satana”, „Căderea omului” şi „Planul de Mântuire” (pag. 145-153) din cartea Scrieri timpurii de Ellen G. White. Aceste trei capitole scurte vorbesc despre apariţia păcatului în cer şi pe pământ şi despre prima descoperire a Planului de Mântuire.

Întrebări pentru discuţie

– Ca adventişti de ziua a şaptea, ştim că starea lumii nu se va îmbunătăţi, ci se va înrăutăţi din ce în ce mai mult. Întrebarea este: Cum să ne raportăm la problemele lumii? Să le ignorăm, spunând: „Dumnezeu a spus că lucrurile se vor înrăutăţi şi chiar aşa este. Ce am putea să facem în această privinţă?” Sau să ne implicăm atât de mult, încercând să le rezolvăm, încât să uităm de chemarea noastră de a le spune oamenilor care este singura soluţie: aceea că Isus Hristos, care a murit pentru păcatele noastre, Se întoarce în curând? Cum putem să adoptăm o atitudine echilibrată?
– Ar trebui ca biserica să condamne mai clar relele colective din lumea noastră? Sau lucrul acesta va avea un impact nesemnificativ şi ne va împiedica să ne îndeplinim însărcinarea de a duce Evanghelia la orice om? În acelaşi timp, dacă nu spunem nimic în privinţa acestor probleme mari, mai avem credibilitate morală?
– Dintre toate efectele teribile ale păcatului, moartea este cel mai rău. Ca oameni, nu putem face absolut nimic pentru a scăpa de ea. Păcatul a produs nişte rezultate atât de devastatoare, încât numai intervenţia supranaturală a lui Dumnezeu îl poate anihila. Ce ne spune aceasta despre cât de important este să luptăm împotriva păcatului cu toată puterea primită de la Dumnezeu?
– În centrul concepţiei adventiştilor de ziua a şaptea despre problema păcatului şi a răului se află scena marii lupte, ideea că fiinţele inteligente din alte lumi urmăresc ceea ce se întâmplă aici şi modul în care tratează Dumnezeu păcatul şi consecinţele lui. Imaginează-ţi că eşti o fiinţă fără păcat, din altă parte a universului, care a văzut ce a făcut păcatul în lumea noastră. Ce gânduri îţi vin în minte? Ce înveţi din ceea ce vezi pe pământul nostru? Imaginează-ţi cât de iraţionale şi de neînţeles li se par faptele noastre fiinţelor fără păcat.

Rezumat: Păcatul a afectat toate lucrurile din lumea noastră. Ne confruntăm cu o realitate care depăşeşte cu mult puterea noastră. Însă această realitate nu depăşeşte puterea şi dragostea lui Dumnezeu. El a tratat cu fermitate problema păcatului prin Fiul Său, Isus Hristos.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO