Păcatul înseamnă răzvrătire

Ce este păcatul, în definitiv? Ce spune Biblia despre el? 1 Ioan 3,4 ne spune: „Oricine face păcat, face şi fărădelege; şi păcatul este fărădelege.” În versiunea New Living Translation, versetul acesta începe astfel: „Păcatul se opune legii”, iar în versiunea KJV, păcatul este „încălcarea legii”. Omenirea nu a încălcat o lege oarecare, ci Legea lui Dumnezeu. Oamenii s-au răzvrătit împotriva Creatorului lor, pretinzând că ei sunt măsura tuturor lucrurilor, în loc să se supună, cu încredere şi umilinţă, înţelepciunii şi dragostei lui Dumnezeu.

1. Ce ne spun următoarele pasaje biblice cu privire la esenţa păcatului? Gen. 3,1-7; Is. 14,12-14; Apoc. 12,7-9

Geneza 3:1-7

3:1 Şarpele era mai şiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: Să nu mâncaţi din toţi pomii din grădină?
3:2 Femeia a răspuns şarpelui: Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină.
3:3 Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis: Să nu mâncaţi din el, şi nici să nu vă atingeţi de el, ca să nu muriţi.
3:4 Atunci şarpele a zis femeii: Hotărât, că nu veţi muri:
3:5 dar Dumnezeu ştie că, în ziua când veţi mânca din el, vi se vor deschide ochii, şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul.
3:6 Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit, şi că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui, şi a mâncat; a dat şi bărbatului ei, care era lângă ea, şi bărbatul a mâncat şi el.
3:7 Atunci li s-au deschis ochii la amândoi; au cunoscut că erau goi, au cusut laolaltă frunze de smochin şi şi-au făcut şorţuri din ele.

Isaia 14:12-14

14:12 Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor!
14:13 Tu ziceai în inima ta: Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu; voi şedea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miazănoaptei;
14:14 mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Preaînalt.

Apocalipsa 12:7-9

12:7 Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei,
12:8 dar n-au putut birui; şi locul lor nu li s-a mai găsit în cer.
12:9 Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satana, acela care înşeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui.

_______________________________________________________________________________________________

De ce i-a pedepsit Dumnezeu pe Adam şi pe Eva pentru o faptă aparent nesemnificativă? Chiar dacă fapta lor pare nesemnificativă, ea implică un principiu crucial. „Fructul în sine nu conţinea nimic otrăvitor, iar păcatul nu consta doar în cedarea în faţa apetitului. Era neîncrederea în bunătatea lui Dumnezeu, lipsa de încredere în Cuvântul Său şi respin gerea autorităţii Sale – aceasta a făcut ca primii noştri părinţi să fie călcători ai Legii şi a adus în lume cunoştinţa răului. Acest lucru a deschis uşa înaintea tuturor felurilor de minciuni şi de rătăciri.” – Ellen G. White, Educaţie, pag. 25

2. Care este trăsătura principală a poporului lui Dumnezeu din vremea sfârşitului? (Apoc. 14,12) Ce rol are aici ascultarea?

Apocalipsa 14:12

14:12 Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.

________________________________________________________________________________________________

În dragostea Sa infinită, Dumnezeu a făcut pentru noi tot ce a fost posibil. El ne cere în schimb să Îl iubim şi să ascultăm de El. Într-o vreme când predomină fărădelegea şi gândirea relativistă (o filozofie care susţine că binele şi răul sunt stabilite în funcţie de circumstanţele culturale şi de preferinţele colective sau personale), trebuie să existe şi va exista o categorie de oameni care va rămâne cu credincioşie de partea etalonului sfinţeniei lui Dumnezeu, Cele Zece Porunci.

De regulă, credem că răzvrătirea înseamnă o atacare directă şi o respingere făţişă a autorităţii. Însă ea poate lua şi forme mai subtile. Cum poţi să-ţi dai seama dacă nutreşti o atitudine de răzvrătire faţă de Dumnezeu?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO