Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Is. 14,12-14; Mat. 23,23; 25,45; Fil. 2,6-8; Evr. 1,1-5; Apoc. 5,9-12.

Sabat după-amiază

Text de memorizat: „Astfel dar, după cum printr-o singură greşeală a venit o osândă care a lovit pe toţi oamenii, tot aşa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toţi oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viaţa.” (Romani 5,18)

Optimismul generaţiilor anterioare, care credeau că lumea noastră va cunoaşte un progres tot mai mare, nu a reuşit să supravieţuiască până în zilele noastre. Chiar şi după încheierea războiului rece, lumea nu este nici pe departe un loc sigur. Ameninţarea terorismului ne face să ne simţim extrem de vulnerabili. Ştiinţa, care trebuia să fie vestitorul unei lumi mai bune, ameninţă acum cu distrugerea lumii. Sursele obişnuite de energie sunt aproape epuizate. Calotele de gheaţă se topesc. Delincvenţa este o realitate pretutindeni prezentă. Fiinţele umane dau dovadă de prea puţin (poate chiar deloc!) progres moral, faţă de generaţiile trecute. Prăpastia dintre bogaţi şi săraci se adânceşte tot mai mult. Ştirile zilnice ne vorbesc aproape invariabil despre atrocităţi şi despre decădere morală. Nu este de mirare că cineva a spus odată că doctrina creştină cu privire la păcătoşenia omului poate fi verificată cu multă uşurinţă. Altfel spus, nu avem nevoie de credinţă ca să acceptăm această doctrină.

În ciuda faptului că păcatul a ajuns la aceste cote, istoria lumii nu se încheie în felul acesta. Desigur, păcatul este o realitate, dar la fel este şi harul divin.

Scurtă prezentare a studiului: Păcatul şi consecinţele lui sunt o realitate dureroasă în viaţa omului. Mulţumim lui Dumnezeu pentru Isus, care ne-a oferit tuturor o cale de scăpare.

Pentru studiul Bibliei la rând: 1 Cronici 4 27

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO