„Multe sunt căile prin care Dumnezeu caută să ni Se descopere şi să ne aducă astfel în comuniune cu El. Natura vorbeşte fără încetare priceperii, înţelegerii noastre. Inima care se deschide larg va fi impresionată de dragostea şi de slava lui Dumnezeu, aşa cum sunt ele descoperite în lucrările mâinilor Sale. Urechea care se pleacă să asculte poate auzi şi înţelege ceea ce Dumnezeu ne transmite prin lucrurile din natură. Câmpiile verzi, arborii înalţi, mugurii şi florile, norii trecători, picurii de ploaie, murmurul pâraielor, strălucirea bolţii cereşti: toate acestea vorbesc inimilor noas tre şi ne invită să-L recunoaştem pe Cel care a făcut toate aceste lucruri.” – Ellen G. White, Calea către Hristos, pag. 85. Citeşte tot capitolul acesta din Calea către Hristos („Cunoaşterea lui Dumnezeu”, pag. 85-91).

Întrebări pentru discuţie

– În ce măsură ne ajută natura să Îl găsim pe Dumnezeu? Ne învaţă natura despre Dumnezeul Bibliei sau ne arată doar că trebuie să existe Cineva sau Ceva acolo sus?
– Discutaţi în cadrul grupei despre importanţa ascultării de conştiinţă. Apoi, discutaţi despre pericolele posibile care ar putea decurge de aici. Cum putem să îi ajutăm pe alţii să ştie când şi dacă este cazul să asculte îndemnurile conştiinţei lor?
– Cum ţi-au modelat conştiinţa cultura şi educaţia primite în familie? Cum ţi-a modificat cultura concepţia despre bine şi rău? Cum poţi reuşi să depăşeşti cultura atunci când ea susţine un lucru contrar învăţăturii clare din Cuvântul lui Dumnezeu?
– Din moment ce darul profeţiei este un dar spiritual oferit bisericii de către Dumnezeu, putem să ne aşteptăm ca el să aibă un rol important în vremea noastră? Ne putem aştepta ca Dumnezeu să mai ridice şi alţi profeţi, la fel cum a chemat-o pe Ellen White, în urmă cu peste un secol? Dezbateţi această temă.
– Cum ar trebui să studiem Biblia pentru a ajunge să Îl cunoaştem pe Dumnezeu mai bine?

Rezumat: Dumnezeu vrea să comunice cu noi. El ne vorbeşte prin natură şi prin conştiinţa noastră. Veacuri la rând, El ne-a vorbit prin profeţi şi i-a oferit şi bisericii Sale de astăzi darul profetic. Biblia, Cuvântul scris al lui Dumnezeu, rămâne Ghidul nostru în acest peregrinaj. În centrul ei se află ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi, mai ales prin faptul că a venit în lume în Persoana Fiului Său, despre care mărturiseşte întreaga Scriptură.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO