Hristos – Dumnezeu vine la noi în persoană

Cunoaşterea unei persoane prin intermediul scrisorilor poate dura mai mult decât printr-o relaţie directă. O fotografie îţi poate oferi informaţii noi despre persoana respectivă. Dar nu vei reuşi să o cunoşti cu adevărat până nu veţi petrece un timp împreună. Din cauza păcatului, Dumnezeu nu a mai putut să comunice cu noi aşa cum obişnuia să comunice cu Adam şi Eva în Eden. Deşi ne-a vorbit pe diferite căi, El Şi-a dorit să ne ofere o imagine deplină despre Sine şi a făcut aceasta prin Isus.

7. Cum ne-a oferit Dumnezeu această imagine deplină a Sa? Ioan 1,1.2; Ioan 14,9; Evrei 1,1-3

Ioan, 1
1 La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.
2 El era la început cu Dumnezeu.

Ioan, 14
9 Isus i-a zis: „De atâta vreme sunt cu voi, şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine M-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu dar: ,Arată-ne pe Tatăl?’

Evrei, 1
1 După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin prooroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu,
2 la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor, şi prin care a făcut şi veacurile.
3 El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui, şi care ţine toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui, a făcut curăţirea păcatelor, şi a şezut la dreapta Măririi în locurile prea înalte,

______________________________________________________________________________________________

În Ioan 1,1, ordinea cuvintelor este importantă. Ioan nu spune că Dumnezeu S-a arătat în trup sau că a apărut în trup. Dimpotrivă, Ioan spune că, la un anumit moment din istorie, Isus S-a făcut trup. Isus a venit din cer şi S-a făcut trup, adică a luat asupra Sa natura noastră omenească. Faptul că Domnul nostru Isus Hristos, Fiul cel veşnic al lui Dumnezeu, S-a făcut trup ca să ne mântuiască este, probabil, doctrina fundamentală comună tuturor bisericilor creştine.

8. Ce relaţie există între revelaţia oferită de Dumnezeu prin Scriptură şi Revelaţia Sa prin Isus Hristos? Ioan 5,36-40

Ioan, 5
36 Dar Eu am o mărturie mai mare decât a lui Ioan; căci lucrările, pe care Mi le-a dat Tatăl să le săvârşesc, tocmai lucrările acestea, pe care le fac Eu, mărturisesc despre Mine că Tatăl M-a trimis.
37 Şi Tatăl, care M-a trimis, a mărturisit El însuşi despre Mine. Voi nu I-aţi auzit niciodată glasul, nu I-aţi văzut deloc faţa;
38 şi Cuvântul Lui nu rămâne în voi, pentru că nu credeţi în Acela, pe care L-a trimis El.
39 Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine.
40 Şi nu vreţi să veniţi la Mine, ca să aveţi viaţa!

_______________________________________________________________________________________________

Pentru unii, studiul Bibliei este un scop în sine. Există mulţi cercetători sârguincioşi ai Bibliei care nu cred în Dumnezeu. Citirea Bibliei, fără a te strădui să Îl cunoşti pe Domnul despre care vorbeşte ea, nu te poate duce la mântuire, la fel cum citirea unei reţete culinare nu te poate ajuta să îţi potoleşti foamea.

Isus Hristos este personajul principal al Scripturii. Biblia vorbeşte despre El, despre ceea ce ne-a descoperit El cu privire la natura şi caracterul lui Dumnezeu. Biblia nu ne mântuieşte, însă ea este sursa autorizată a adevărului despre Singurul care poate să ne mântuiască: Isus din Nazaret.

Una este să citeşti Biblia, alta este să cunoşti Biblia şi alta să spui din memorie texte din ea. Dar ai ajuns să Îl cunoşti pe Domnul Bibliei? Prin ce metode poţi să studiezi Biblia astfel încât să reuşeşti să Îl cunoşti pe Dumnezeu mai bine?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO