Renumita carte Calea către Hristos, de Ellen G. White, vorbeşte despre viaţa noastră în Hristos. În contextul studiului de săptămâna aceasta, se
potriveşte cel mai bine capitolul 8: „Creşterea în Hristos” (pag. 67-76). „O viaţă trăită în Hristos este o viaţă de pace lăuntrică. Nu va fi extaz sentimental, ci o încredere statornică, plină de pace. Speranţa ta nu se află în tine însuţi; ea este în Hristos. Slăbiciunea ta se uneşte cu puterea Lui, neştiinţa ta, cu înţelepciunea Lui, nesiguranţa ta, cu puterea Lui dăinuitoare. Astfel, tu nu trebuie să te bizui pe tine însuţi, nu trebuie să îngădui minţii să se ocupe de eul tău, ci să te încrezi în Hristos. Mintea ta să se ocupe de iubirea Sa, de frumuseţea şi desăvârşirea caracterului Său.” (pag. 70)

Întrebări pentru discuţie

– Persoanele cu dizabilităţi grave sau bolnavii în fază terminală se întreabă deseori dacă viaţa mai merită trăită, odată ce nu este de „calitate”. Este corect să definim viaţa de calitate, în primul rând, în funcţie de starea fizică, sau şi celelalte aspecte sunt importante, ori poate chiar mai importante? Cum îţi este influenţat răspunsul de concepţia pe care o ai cu privire la originea vieţii?
– Din cauza spectrului ameninţător al morţii, unii cred că viaţa nu merită trăită. În definitiv, spun ei, dacă ne aşteaptă moartea şi dacă vom fi daţi uitării cu totul, ce sens mai are viaţa aceasta? Ce răspuns a dat Isus la această întrebare, ajutându-ne să scăpăm de această îngrijorare?
– Ce aspecte ale culturii contemporane ne împiedică să ne bucurăm de sensul deplin al vieţii? Cu alte cuvinte, ce idealuri şi ce valori morale promovate în zilele noastre ne împiedică să trăim viaţa „din belşug”? Cum răspundem noi, ca adventişti, la aceste provocări?
– Ce loc au solia sănătăţii şi principiile unei vieţi sănătoase în făgăduinţa „vieţii din belşug”? Ne bucurăm noi din plin de această făgăduinţă?

Rezumat: Studiul de săptămâna aceasta ne-a vorbit despre viaţa „din belşug” pe care o găsim în Isus Hristos. Este vorba despre o viaţă responsabilă, în care avem grijă de corpul nostru cât mai bine posibil. Este, de asemenea, o viaţă în care cultivăm relaţiile cu ceilalţi, întrucât Dumnezeu ne-a creat să avem părtăşie cu oamenii. În primul rând, este o viaţă cu totul nouă în Isus, o viaţă de schimbare şi de creştere în harul lui Dumnezeu.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO