Cartea scrisă de Norman Gulley, Christ Is Coming (Hristos vine), este probabil cea mai cuprinzătoare lucrare din ultimii ani despre evenimentele finale şi despre a doua venire a lui Hristos. Dacă ai posibilitatea, citeşte câteva capitole, mai ales capitolul intitulat „Cea mai mare operaţiune de salvare din toate timpurile” (pag. 538-552). Citeşte şi despre momentul în care speranţa noastră se va împlini, aşa cum este el descris în Tragedia veacurilor de Ellen G. White (îndeosebi pag. 662-678).

Încearcă să memorezi următorul paragraf impresionant: „Marea luptă s-a sfârşit. Păcatul şi păcătoşii nu mai există. Universul întreg este curat. O singură vibraţie de armonie şi de bucurie străbate prin creaţiunea imensă. De la Acela care a creat toate se revarsă viaţa, lumina şi fericirea prin domeniile spaţiului fără sfârşit. De la atomul minuscul şi până la lumile cele mari, toate lucrurile, însufleţite şi neînsufleţite, în frumuseţea lor neumbrită şi într-o bucurie desăvârşită, declară că Dumnezeu este iubire.” – Ellen G. White, Tragedia veacurilor, pag. 678

Întrebări pentru discuţie

– Citiţi la grupă paragrafele în care aţi descris cum vă închipuiţi că va fi viaţa veşnică pe Noul Pământ. Comparaţi şi discutaţi cele prezentate.
– Cum poţi să-ţi păstrezi speranţa atunci când totul pare să-ţi stea împotrivă?
– Cum putem experimenta aici şi acum o fărâmă din speranţa pe care o avem în Hristos? Cum ar trebui să fie viaţa noastră datorită acestei speranţe? Ce putem face în mod practic pentru a le arăta şi altora consecinţele imediate şi avantajele de care se bucură urmaşii Dumnezeului Celui viu?

Rezumat: Speranţa este un ingredient vital al vieţii creştine. Ea se sprijină cu putere pe ceea ce a realizat Hristos la cruce. Speranţa creştinului are de-a face cu momentul şi locul prezent, întrucât Împărăţia care va veni există deja, în principiu, în inima credinciosului. Totuşi, împlinirea deplină a fericitei noastre nădejdi va avea loc în viitor. Ştim că lumea este încă afectată de rezultatele răzvrătirii lui Satana, însă deznodământul este sigur: Hristos domneşte şi Împărăţia Sa veşnică va fi instaurată în toată gloria ei. Speranţa noastră este că vom fi cetăţenii acestei Împărăţii pentru totdeauna.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO