Când relatează minunile de vindecare făcute de Hristos, autorii evangheliilor subliniază faptul că factorul de bază era credinţa, nu magia. Oamenii vindecaţi erau încurajaţi să îşi exercite credinţa. „Facă-vi-se după credinţa voastră!”, a zis Isus (Mat. 9,29). Totuşi, experienţele ieşite din comun, care poartă în mod indiscutabil amprenta intervenţiei divine miraculoase, nu au întotdeauna ca rezultat credinţa. Adevărul este că mulţi oameni găsesc nenumărate alte moduri de a explica aceste intervenţii divine.

5. Ce idee importantă putem să reţinem din Luca 16,30-31?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Credinţa noastră se va întări prin intermediul experienţei atunci când Îl vom vedea pe Dumnezeu la lucru în viaţa noastră şi în viaţa altora; dar, în multe situaţii, ea va precede intervenţia lui Dumnezeu în viaţa noastră. Credinţa se va aştepta ca El să intervină. Dumnezeu a făgăduit că va lucra prin noi şi pentru noi, dacă avem credinţă în El. Credinţa aceasta ne ajută să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt.

6. Conform cu Romani 1,17; Galateni 5,6; Iacov 2,17.18 şi 1 Ioan 5,4.5, care sunt rezultatele unei vieţi trăite prin credinţă?
_______________________________________________________________________________________________

7. Pe de altă parte, care este consecinţa tragică a lipsei credinţei? Rom. 11,20; Evr. 3,19
_______________________________________________________________________________________________

Contextul versetului din Romani 11,20 arată clar că Pavel se referea la evreii din vechime, care primiseră făgăduinţa mântuirii prin legământul încheiat cu Dumnezeu. Ei puteau să aibă viaţă din belşug în Hristos, viaţa aceea pe care le-o aduce credinţa celor care o exercită; dar experienţa şi eşecul lor ne ajută să nu uităm că „fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui” (Evr. 11,6).

Deşi credinţa este un dar, care sunt motivele pentru care crezi? Mai mult, cum poţi să-ţi întăreşti credinţa? Dar cum poţi s-o pierzi?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO