Prima strofă din îndrăgitul imn Speranţa mea e doar Hristos (Imnuri creştine, nr. 250, ed. 2006), spune astfel: „Speranţa mea e doar Hristos şi-al Său sfânt sânge preţios.” Să nu uităm niciodată acest adevăr. Isus Hristos este temelia şi sursa finală a credinţei noastre. Deşi credinţa este o taină care depăşeşte puterea noastră de înţelegere, ne-au fost oferite totuşi câteva explicaţii cu privire la modul în care ia ea naştere şi la modul în care poate fi întărită. Unele personaje biblice au avut o experienţă neaşteptată, în urma căreia au pornit pe drumul credinţei. Altele mărturisesc faptul că au devenit conştiente de prezenţa lui Dumnezeu în viaţa lor în mod treptat şi aceasta le-a oferit un sens şi o direcţie în peregrinajul credinţei lor. Desigur, experienţa este un factor esenţial şi influent în viaţa noastră spirituală. Însă credinţa trebuie să fie consistentă, iar revelaţia din Scriptură are un rol major în înrădăcinarea noastră în credinţă.

3. Cum ne ajută Scriptura în experienţa credinţei? Ioan 5,39; 2 Tim. 3,15
_______________________________________________________________________________________________

Evident, Scriptura are o importanţă covârşitoare şi, dacă o neglijăm, avem de pierdut. Totuşi, modul concret în care ajută ea la apariţia şi la fixarea credinţei în sufletul nostru nu poate fi exprimat în nicio formulă omenească. Nici chiar renumita definiţie a credinţei, din Evrei 11, nu ne vorbeşte despre acest aspect. „Evrei 11,1 nu ne oferă o definiţie a termenului pistis [cuvântul grecesc pentru credinţă], ci mai degrabă o descriere a modului în care lucrează credinţa. Bineînţeles că apostolul nu propune o explicaţie psihologică a credinţei. El prezintă mai degrabă cele două lucruri principale pe care credinţa le face posibile: transformarea speranţei în realitate şi a nevăzutului în văzut.” – William G. Johnson, The Abundant Life Bible Amplifier: Hebrews, pag. 205

4. Ce ne spune Iacov 2,18.19 despre credinţă? De ce este credinţa mai mult decât o acceptare la nivel intelectual a faptului că Dumnezeu există şi a adevărului celorlalte doctrine?
______________________________________________________________________________________________

De ce unii oameni susţin că citirea Bibliei le schimbă viaţa, în timp ce alţii spun că ea nu îi ajută cu nimic? Ce sfat i-ai da unei persoane căreia îi place să citească Biblia, dar care declară că nu aude glasul lui Dumnezeu prin cuvintele ei?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO