Să-i îndrepte pe oameni spre Isus

Isus a spus : ” Cercetaţi Scripturile , pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică ; dar tocmai ele mărturisesc despre Mine ” (Ioan 5,39).

5. Ce ne descoperă cu privire la Isus următoarele texte din Vechiul Testament ? Ps.16,9.10 ; 41.9 ; Is.53,4-6 ; Mica 5,2.

Isus a spus : ” Tatăl vostru Avraam a săltat de bucurie că are să vadă ziua Mea ” (Ioan 8,56), ” Moise … a scris despre Mine ” (Ioan 5,46) şi ” David M-a numit Domn ” (Mat.22,45). El Şi-a început lucrarea în sinagoga din Nazaret cu cuvintele lui Isaia : ” Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci M-a uns să aduc veşti bune celor nenorociţi ” (Is.61,1). Apoi , Isus a declarat : ” Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură , pe care le-aţi auzit ” (Luca 4,21). Isus ştia că Vechiul Testament era plin de referiri la El . El era figura centrală , esenţială , a speranţei lui Israel.

Autorii biblici , de la Moise la Ioan , i-au îndreptat pe cititorii lor către Acela care avea să vină prima oară pentru a-Şi mântui poporul de păcat (Mat.1,21) , iar a doua oară pentru a-l mântui din păcat (Apoc.21,4).

Călcând pe urmele profeţilor biblici , Ellen White a îndreptat cu consecvenţă atenţia oamenilor către Mântuitorul lor , Isus Hristos . ” Oricare ar fi fost experienţa ta din trecut , oricât de descurajatoare ar fi circumstanţele în care te afli în prezent , dacă vei veni la Isus aşa cum eşti , slab , fără speranţă şi descurajat , milostivul nostru Mântuitor te va întâmpina încă de departe , te va cuprinde în braţele Sale iubitoare şi te va îmbrăca cu mantia neprihănirii Lui . ” – Cugetări de pe Muntele Fericirilor , pag.9

Ea i-a îndemnat pe pastori ca întotdeauna să-L aşeze pe Domnul Hristos în  centrul  predicării lor : ” Puneţi-L pe Hristos în fiecare predică. Insistaţi asupra caracterului Său minunat , asupra harului şi asupra slavei Sale , până când Hristos , nădejdea slavei , va lua chip înăuntru ” . – Evanghelizare , pag.186

Isus S-a aflat în centrul întregii ei lucrări . ” Ţinta întregii lucrări ” , a spus ea , ” este aceea de a îndepărta atenţia de la eul nostru şi de a-L lăsa pe Hristos să se arate . Înălţarea lui Hristos este măreţul adevăr pe care trebuie să-l descopere toţi aceia care propovăduiesc cuvântul şi doctrina ”. – Selected Messages , vol.1 , pag.155

Uitând pentru o clipă de doctrină şi de teologie , pune-ţi această întrebare fundamentală : Cât de bine Îl cunosc pe Isus ? Ce îţi spune răspunsul pe care l-ai dat , cu privire la tine şi la viaţa ta spirituală ? Ce schimbări ar trebui să faci ?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO