Siguranţă doar în Cuvântul lui Dumnezeu

3. De ce credincioşii din Berea studiau Scripturile în fiecare zi pentru a vedea dacă ceea ce spunea Pavel era adevărat ?De ce nu aveau încredere în cuvintele lui ? Fapte 17.11

Pentru că Pavel Îl predica pe Domnul Hristos din Scriptură , arătând că El era Mesia cel făgăduit , cei care îl ascultau cu inima deschisă erau atraşi să studieze Scripturile pentru ei înşişi , ca să vadă dacă acele lucrurierau într-adevăr aşa . Cu alte cuvinte , nici măcar cuvintele lui Pavel nu erau suficient de bune . Acestea trebuiau să fie confirmate de Biblie .

4. Ce ne spun următoarele texte cu privire la importanţa studierii Scripturii ? Prov.2,1-6;Is.34,16;Mat.4,4;Apoc.1,3.

Ellen White a înălţat cu consecvenţă Cuvântul lui Dumnezeu şi i-a încurajat pe membrii bisericii să-l studieze . ,,Îţi recomand , drag cititor , Cuvântul lui Dumnezeu ca regulă de credinţă şi de practică ”, scria ea în Scrieri timpurii ,pag.78 . În introducerea la Tragedia veacurilor , a scris :” În Cuvântul Său , Dumnezeu a încredinţat oamenilor cunoştinţa necesară pentru mântuire . Sfintele Scripturi trebuie să fie primite ca o descoperire autoritară , infailibilă a voinţei lui Dumnezeu . Ele sunt măsura caracterului , descoperitorul doctrinelor şi dovada experienţei.” – pag.9

Dece întotdeauna , în istoria biblică , profeţii i-au îndemnat pe oameni să citească şi să studieze Cuvântul lui Dumnezeu ? Motivul este simplu: Dumnezeu ”a dat Cuvântul Său oamenilor , ca o descoperire a Sa . Orice adevăr nou descoperit este o dezvăluire proaspătă a caracterului Autorului său . Studiul Scripturilor este mijlocul divin rânduit să-i aducă pe oameni într-o legătură mai strânsă cu Creatorul lor şi să le dea o cunoaştere mai desluşită a voinţei Sale . Ea este mijlocul de comunicare dintre Dumnezeu şi om ”. – Ellen G.White , Tragedia veacurilor , pag.69

Scrierile lui Ellen White nu trebuie să fie folosite niciodată în locul Bibliei ; dimpotrivă , ea şi-a petrecut întreaga viaţă încercând să-i determine pe membrii bisericii să citească Biblia şi să facă din ea regula de credinţă pentru viaţa lor .

Cum ai putea să ai mai multe beneficii de pe urma studiului biblic personal ? Ce ar trebui să faci pentru ca aceasta să fie mai profund şi mai eficient ?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO