1.Ce asemănări descoperiţi între experienţa ucenicilor , de după Răstignire , şi cea a primilor adventişti de ziua a şaptea , de după Marea Dezamăgire din 1844 ? Luca 24,13-27; Fapte 10,9-16.44-48.

Ucenicii au trecut prin ”marea dezamăgire” la Răstignire. Ei speraseră că Isus avea să-l izbăvească pe Israel; atunci cănd Îl văzuseră intrând în Ierusalim călare pe un măgăruş , ca împlinire a profeţiei lui Zaharia , ei fuseseră siguri că El avea să Se înscăuneze ca împărat al lui Dumnezeu pe pământ . De-abia după moartea Lui , atunci când El ”le-a deschis mintea , ca să înţeleagă Scripturile”(Luca 24,45), ucenicii au înţeles pentru prima dată că El venise pentru un cu totul alt scop . Cu alte cuvinte , în ciuda anilor când Isus fusese în mijlocul lor , în ciuda mărturiei clare pe care El le-o dăduse , ei încă erau confuzi , încă nu înţelegeau învăţăturile Scripturii . Isus le-a îndreptat atenţia către Biblie şi către acele adevăruri care ar fi trebuit să constituie fundamentul credinţei şi al convingerilor lor .

2.Citeşte Fapte 1,6. Prin ce ne descoperă acest pasaj că ucenicii , chiar şi după învierea lui Isus , încă păstrau concepţii false cu privire la ce însemna , cu adevărat , venirea Sa.

Primii credincioşi adventişti au trecut printr-o mare dezamăgire din cauza concepţiei greşite a lui William Miller , că sanctuarul(sfântul locaş) din Daniel 8.14 era pământul . Aşa cum studiul aprofundat al Bibliei şi intervenţiile supranaturale ale lui Dumnezeu îi ajutaseră pe ucenici să renunţe la concepţiile lor greşite , tot astfel primii credincioşi adventişti au ajuns la o nouă înţelegere a adevărului despre sanctuar prin studierea Scripturii şi cu ajutorul călăuzirii lui Dumnezeu prin darul profetic al lui Ellen White .

În cele din urmă , cu tot ajutorul primit prin darul profetic , pionierii noştri au fost hotărâţi să-şi întemeieze doctrinele doar pe Biblie , fără a folosi darul profetic drept autoritate doctrinară .

Şi astăzi , tăria noastră şi siguranţa cu privire la ceea ce credem , ca adventişti de ziua a şaptea , trebuie să se bazeze doar pe Cuvântul lui Dumnezeu . Odată ce suntem siguri că doctrinele noastre se întemeiază pe Biblie şi pornim de la această temelie fermă , putem avea deplină încredere în darul profetic .

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO