Pentru studiul din această săptămână , citeşte : Ps.41,9;Is.53.4-6;Mat.23.28-31;Ioan 5,39;Fapte10,9-16.44-48;17,11

Sabat după-amiază

Text de memorizat:”La plecarea lor,Iosafat a venit şi a zis:’Ascultati-mă,Iuda şi locuitorii Ierusalimului ! Încredeţi-vă în Domnul Dumnezeul vostru şi veţi fi întăriţi;încredeţi-vă în proorocii Lui şi veţi izbuti.’ ”(2Cron.20,20)

Erau câteva persoane care se arătau interesate să se alăture Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea.Ele ajunseseră să accepte învăţăturile bisericii în urma studiului biblic personal,dar aveau întrebări cu privire la Ellen White.La urma urmei,cu atâţia profeţi şi învăţători falşi pe care îi vedeau pretutindeni în jur,vroiau să fie atente la calea pe care o aleg.Cunoscându-le îngrijorările şi înţelegându-le ezitarea,pastorul le-a spus acestor oameni:”Decizia aceasta trebuie să o luaţi singuri , în urma convingerii personale pe care v-o dă Duhul Sfânt.Luaţi-vă timp să-i citiţi scrierile.Unele  lucruri vi se vor părea clare şi cât se poate de logice de la început;cu privire la altele,s-ar putea să aveţi îndoieli.Dar citiţi voi înşivă aceste cărţi şi apoi ajungeţi singuri la o concluzie cu privire la ele.În ultimă instanţă,aceste scrieri reprezintă cea mai bună şi mai autorizată mărturie cu privire la originea lor”.

O privire asupra studiului

De ce Biblia trebuie să fie , pentru noi , autoritatea supremă în materie de doctrină?Cât de important este studiul biblic în viaţa noastră,astăzi?Ce se întâmplă atunci când oamenii ignoră cuvântul profetic?Ce rol ar trebui să joace minunile în stabilirea credinţei noastre ?De ce se răzvrătesc oamenii împotriva darului profetic ?

Pentru studiul Bibliei la rând : Judecători 20 – 1 Samuel 16

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO