În întreaga istorie biblică, Dumnezeu a folosit darul profetic pentru a-Şi proteja poporul de greşeli teologice. Nici lucrarea lui Ellen White nu a fost diferită în această privinţă. La începuturile bisericii noastre, ea a trebuit să combată fanatismul de diferite feluri. Unii oameni pretindeau desăvârşirea, alţii susţineau că nu mai este nicio lucrare de făcut, în timp ce alţii continuau să stabilească date pentru revenirea Domnului Hristos. În timpul crizei Kellogg, de la răscrucea secolelor, sfatul ei a salvat biserica de la panteism. În acelaşi timp, ea a condus biserica de la o poziţie semiariană (credinţa că Isus nu era Dumnezeu), la una trinitariană. Atunci când A. F. Ballenger a încercat să schimbe învăţătura despre sanctuar, ea i s-a opus cu fermitate. De asemenea, Ellen White a avut un rol important în a păzi biserica de a cădea în extrema legalismului; alături de A. T. Jones şi de E. J. Waggoner, ea a fost un mare susţinător al mântuirii doar prin credinţa în Domnul Hristos, fără faptele Legii.

8. Ce ne învaţă Vechiul Testament cu privire la originile vieţii umane? Gen. 1,1-3; Ex. 20,8-11; Ps. 33,6; Is. 42,5.

Conform celor scrise în Vechiul Testament, Domnul a creat viaţa pe pământul nostru în şase zile. Cuvântul grecesc tradus în Geneza 1 prin zi este yom. În cărţile istorice ale Bibliei, ori de câte ori este însoţit de un numeral, acest cuvânt se referă la o perioadă literală de 24 de ore (vezi, de exemplu, Gen. 7,11; Ex. 16,1). Odihnindu-Se în ziua a şaptea a Creaţiunii, Dumnezeu a instituit Sabatul ca pe un memorial perpetuu al lucrării Sale creatoare desăvârşite. Cu alte cuvinte, acceptând o Creaţiune realizată în şase zile literale, noi ne aflăm pe un teren biblic sigur şi de nezdruncinat, în ciuda vocilor, ridicate chiar din mijlocul nostru, care susţin altceva.

Deşi a murit de aproape un secol, Ellen White ne oferă o confirmare plină de putere şi cu privire la acest măreţ adevăr biblic: „Apoi, am fost purtată înapoi în timp, la Creaţiune, şi mi s-a arătat că prima săptămână, în care Dumnezeu a săvârşit lucrarea de creaţie în şase zile şi S-a odihnit în a şaptea zi, a fost întocmai ca oricare altă săptămână.” – Spiritual Gifts, vol. 3, pag. 90

În ciuda mărturiei clare a Bibliei, în ciuda declaraţiilor pline de putere ale lui Ellen White, unii dintre noi încă insistă să susţină că Dumnezeu a avut nevoie de milioane de ani de evoluţie ca să creeze viaţa umană. Ce exemple poţi găsi în Biblie, de oameni care au ajuns să se lase atât de cuceriţi de tendinţele timpului în care au trăit, încât au pierdut din vedere adevăruri importante? Cum ne putem feri de a cădea în aceeaşi capcană atât de veche?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO