Omiletica este arta predicării. La un curs de omiletică, un student învaţă cum să pregătească o predică şi cum să folosească Scripturile în predicare. Uneori, pentru a sublinia o idee sau pentru a face un apel în timpul unei predici, predicatorul poate folosi doar traducerea respectivă a unui text, fără să acorde o importanţă deosebită semnificaţiei lui originale. Aceasta se numeşte folosirea omiletică a Scripturii.

2. Care era Împărăţia pe care Isus o proclama ca fiind aproape, în Marcu 1,15?
_______________________________________________________________________________________________

Împărăţia pe care o proclama Isus la vremea aceea era Împărăţia harului, pe care El a instaurat-o la prima Sa venire. Dar textul poate fi aplicat şi la zilele noastre. Astăzi, un predicator poate spune comunităţii: „Din moment ce profeţiile s-au împlinit, înseamnă că Împărăţia lui Dumnezeu este aproape” şi poate adresa apelul că astăzi trebuie să ne pocăim şi să credem în Evanghelie. Împărăţia la care se gândeşte predicatorul modern nu mai este Împărăţia harului, ci aceea a slavei, pe care Domnul Hristos o va inaugura la a doua Sa venire. Prima interpretare a textului din Marcu 1,15 este exegetică, în timp ce cea de-a doua este omiletică.

În acelaşi fel, folosind cuvintele din Marcu 1,17, un predicator modern îşi poate invita ascultătorii să-L urmeze pe Isus, pentru că doar El îi poate face pescari de oameni. Din punct de vedere exegetic, textul se aplică lui Simon şi lui Andrei, dar din punct de vedere omiletic, el poate fi aplicat oricărui creştin, pentru că Isus vrea ca toţi să devenim pescari de oameni (Mat. 28,19.20).

Ellen White a folosit în mod frecvent Scriptura din punct de vedere omiletic. De exemplu, în cartea Educaţie, Ellen G. White are un capitol dedicat studiului fiziologiei. Vorbind despre o poziţie corectă a corpului, ea spune: „Printre primele lucruri pe care ar trebui să le urmărim, se numără o poziţie corectă, atât când stăm jos, cât şi când stăm în picioare. Dumnezeu l-a făcut pe om vertical şi El doreşte ca omul să beneficieze nu numai de avantajele fizice, ci şi de cele intelectuale şi morale, de graţia, demnitatea şi stăpânirea de sine, de curajul şi de încrederea în sine pe care le promovează atât de mult o ţinută verticală”. – Educaţie, pag. 198. Că „Dumnezeu l-a făcut pe om vertical” este un citat din Eclesiastul 7,29, NKJV. Dar când a scris Eclesiastul, Solomon s-a referit la verticalitatea morală [fără prihană – trad. Cornilescu] a omului, nu la poziţia lui.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO