Un principiu esenţial în interpretarea biblică este acela de a studia timpul şi circumstanţele în care a fost scris un anumit text şi de către cine.

3. Ce descrie Ieremia, în Ieremia 4,23-26?

Când citesc acest pasaj, majoritatea adventiştilor se gândesc la mileniu. Totuşi, atunci când a scris acest text, în jurul anului 600 î.Hr., Ieremia nu s-a gândit la mileniu. Contextul este distrugerea Ierusalimului, în anul 586 î.Hr. În versetul 1, Dumnezeu îi spune lui Israel: „Israele… dacă te vei întoarce la Mine… nu vei mai rătăci”. Cu alte cuvinte, încă mai exista timp de pocăinţă pentru ei. Dacă s-ar fi întors la Domnul, nu ar mai fi fost duşi în robie.

Prin Ieremia, Dumnezeu i-a îndemnat pe cei din poporul Său să se lase de căile lor rele. În versetele 23-26, profetul vede în viziune ce avea să se întâmple, dacă nu ascultau. Într-un limbaj poetic, el descrie pustiirea şi nimicirea care aveau să vină peste ţara copiilor lui Iuda, din cauza neascultării lor. Este esenţial ca, atunci când vrem să interpretăm un text, să luăm în considerare când a fost scris şi în ce circumstanţe.

Ce s-a întâmplat cu Iuda şi cu Ierusalimul în anul 586 î.Hr. este un tip, un model pentru ceea ce se va întâmpla cu lumea în viitor. Când Isus va veni şi pământul va fi curăţit prin foc, Ieremia 4,23-26 va reprezenta o descriere potrivită pentru acest pământ în timpul mileniului. Astfel, exegetic vorbind, Ieremia 4,23-26 se referă la distrugerea Ierusalimului. Simbolic însă, textul se referă şi la perioada mileniului. De aceea, Ellen G. White citează din Ieremia 4 pentru a descrie situaţia de pe pământ din timpul mileniului (Tragedia veacurilor, pag. 659).

Şi atunci când citim scrierile lui Ellen White trebuie să luăm în considerare timpul şi circumstanţele. De exemplu, în anul 1897, Ellen White scria că „va trebui să daţi socoteală pentru banii cheltuiţi în achiziţionarea de biciclete, de haine şi de alte lucruri nenecesare”. – Mărturii pentru pastori şi slujitorii Evangheliei, pag. 398

La sfârşitul secolului al XIX-lea, bicicleta nu era un mijloc de transport economic, ci mai degrabă o jucărie pentru oamenii bogaţi. Oamenii îşi ipotecau venitul pe câteva luni în avans pentru a cumpăra ceea ce era, pe atunci, un obiect de lux. Doar peste câţiva ani, bicleta avea să devină un mijloc de transport folositor şi ieftin, iar Ellen White nu a mai vorbit niciodată despre ea. Atitudinea ei faţă de biciclete se baza pe principiul biblic al unei bune administrări a banilor (al unei bune isprăvnicii). Dacă ar trăi astăzi, probabil că ar aplica acest principiu la alte lucruri pe care oamenii cheltuiesc în mod uşuratic.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO