Realitatea tragică din lumea noastră este caracterizată de iubire de sine, de ambiţie oarbă, de ură, de competiţie, de corupţie şi de război. Atâta timp cât cetăţenii lumii noastre se vor lăsa călăuziţi, conştient sau inconştient, de principiile prinţului întunericului, dragostea nu va putea să înflorească. Maica Tereza spunea: „Dacă îi judeci pe oameni, nu ai timp să îi iubeşti.”

Dacă ne-am convertit într-adevăr şi dacă am devenit ucenicii Domnului, în viaţa noastră va domni principiul dragostei. În ciuda slăbiciunilor noastre, vom creşte constant în dragostea faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni. În sensul cel mai deplin al cuvântului, convertirea înseamnă reorientare: o schimbare de la iubirea de sine la dragostea faţă de Dumnezeu şi faţă de alţii.

4. Care este principiul fundamental pe care îl descoperim în poruncile date de Dumnezeu? A funcţionat acest principiu altfel după venirea lui Hristos în lumea noastră? Deut. 6,5.6; Mat. 22,37-40
________________________________________________________________________________________________

Dacă am fost în mod real schimbaţi prin Isus Hristos, dragostea Sa se va manifesta în comportamentul nostru faţă de ceilalţi. Chiar dacă nu ne plac unii oameni, suntem chemaţi să îi iubim pe toţi, până şi pe duşmanii noştri cei mai mari. Acesta va fi nu numai un beneficiu pentru cei cu care intrăm în contact, ci şi o mare binecuvântare pentru noi înşine. Arătaţi dragoste şi acceptare necondiţionată faţă de cei cu care vă întâlniţi şi observaţi ce se întâmplă.

5. Cum putem să manifestăm dragoste prin cuvintele şi prin faptele noastre? Mat. 5,44; 25,31-46; 1 Petru 1,22
_______________________________________________________________________________________________

„Dacă membrii bisericii vor renunţa să se mai închine la ei înşişi şi dacă vor primi în inima lor dragostea pentru Dumnezeu şi pentru ceilalţi, dragoste care umplea inima lui Hristos, Tatăl nostru ceresc Îşi va manifesta puterea prin ei în mod constant. Poporul Său să fie legat laolaltă cu funiile dragostei divine. Atunci, lumea va recunoaşte puterea făcătoare de minuni a lui Dumnezeu şi va admite că El este Tăria şi Ajutorul poporului Său, care păzeşte poruncile.” – Comentariile Ellen G. White, în Comentariul biblic A.Z.Ş., vol. 7, pag. 940

Eşti din fire iubitor sau egoist? Ce poţi să faci în mod concret, ca să renunţi la tine însuţi şi să îi iubeşti pe ceilalţi?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO