Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Exodul 20,1-17; Lev. 16; Mat. 24,24-31; Rom. 3,21-28; Evr. 8,1.2; 9,23.

Sabat după-amiază

Text de memorizat: „Fii cu luare aminte asupra ta însuţi şi asupra învăţăturii pe care o dai altora: stăruieşte în aceste lucruri, căci, dacă vei face aşa, te vei mântui pe tine însuţi şi pe cei ce te ascultă.” (1 Timotei 4,16)

Cadrul doctrinar al Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea a fost stabilit, în mare măsură, de un grup mic de oameni consacraţi, care au fost pionierii bisericii. Întâlnirile lor erau caracterizate de studiu biblic aprofundat şi de rugăciuni stăruitoare. Scriind în anul 1904, după mai bine de o jumătate de secol, Ellen G. White avea încă vie în memorie amintirea acelor întâlniri: „De multe ori, rămâneam împreună până noaptea târziu, rugându-ne pentru lumină şi studiind Cuvântul” – Ellen G. White, Selected Messages, vol. 1, pag. 206. Uneori, când nu puteau înainta în înţelegere, Ellen White aducea răspunsurile care îi fuseseră date în viziune, cu toate că nu a fost niciodată iniţiatoarea vreunei formulări doctrinare. Viziunile nu îi erau date pentru a ţine locul credinţei, al iniţiativei, al stăruinţei sau al Studiului Bibliei. Lucrul esenţial pe care trebuie să-l reţinem este acela că toate doctrinele bisericii noastre se bazează exclusiv pe Biblie. Formularea lor nu a depins de scrierile lui Ellen White, indiferent cât de util a fost aportul ei în clarificarea unora dintre aceste învăţături.

O privire asupra studiului

De ce trebuie să păzim poruncile, din moment ce suntem mântuiţi prin har? Ce este „curăţirea Sanctuarului ceresc”? Prin ce se deosebeşte porunca Sabatului de celelalte porunci? Ce se întâmplă la moarte şi de ce este important să cunoaştem care este starea omului în moarte? Ce învaţă Biblia cu privire la modul în care va avea loc revenirea Domnului Hristos?

Pentru studiul Bibliei la rând: Deuteronom 10 – 31

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO