„În legătură cu lucrarea sa, Ellen White a făcut afirmaţii care nu lasă loc de niciun compromis sau de echivoc. Ea a afirmat că a văzut lucruri pe care nu le-ar fi putut vedea decât prin inspiraţie supranaturală. Fie afirmaţiile ei sunt adevărate, fie sunt ficţiuni care nu au niciun suport real… Ce motive raţionale ar putea avea cineva pentru a pretinde că a văzut, în viziune, ceea ce pretinde ea că a văzut? Ea a pretins că L-a văzut pe Isus
aducându-i pe cei mântuiţi în Sfânta Cetate. A pretins că a văzut oameni trăind pe alte planete şi îngeri protejând poporul lui Dumnezeu. A pretins că L-a văzut, în viziune, pe Isus în Sanctuarul ceresc sau că a văzut cum arăta Satana în cer, înainte de a fi păcătuit. A pretins că i-a văzut pe îngeri vizitându-i pe Adam şi pe Eva în Eden. A spus că a văzut expresia de pe chipul lui Adam, când acesta şi-a dat seama că Eva a păcătuit. A pretins că, în viziune, L-a văzut pe Isus şi cum arăta chipul Său după postul din pustie. A pretins că a văzut învierea lui Isus din mormânt şi cum un înger i-a eliberat pe Pavel şi pe Sila din temniţă. A pretins că l-a văzut pe Satana conducând mulţimea celor pierduţi, într-o răzvrătire finală împotriva lui Dumnezeu, după a doua înviere. A pretins că a văzut, în viziune, viaţa pe Noul Pământ şi aşa mai departe. De ce ar pretinde cineva astfel de lucruri?” – Clifford Goldstein, Graffiti in the Holy of Holies (Nampa, Idaho: Pacific Press, 2003), pag. 172, 173

Întrebări pentru discuţie:

– Armonizarea scrierilor ei cu Biblia, echilibrul şi principialitatea care i-au caracterizat afirmaţiile, precum şi mărturiile contemporanilor ei, care au confirmat amprenta supranaturalului în viziunile ei, ne conving de validitatea acestora şi de faptul că ele veneau de la Dumnezeu. Din ceea ce cunoaştem despre viaţa lui Ellen White, despre învăţăturile sale şi despre moştenirea de scrieri pe care ne-a lăsat-o, care este cea mai bună şi mai logică explicaţie pentru viaţa şi pentru lucrarea ei? Argumentează-ţi răspunsul.

– Ca şi în cazul Bibliei, unele întrebări legate de lucrarea lui Ellen White rămân fără răspuns. Important este: ne concentrăm asupra acestora şi pierdem din vedere imaginea de ansamblu asupra lucrării ei sau ne concentrăm asupra imaginii de ansamblu, ştiind că, aşa cum se întâmplă întotdeauna, unele întrebări vor rămâne fără răspuns?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO