5. Citeşte 2 Samuel 7,1-7. Ce a fost greşit în sfatul dat de Natan lui David şi de ce nu i-a îngăduit Dumnezeu lui David să-I construiască un templu? 1 Cron. 22,8.

Profetul Natan era un om înţelept, chibzuit şi temător de Dumnezeu, dar nu tot ceea ce spune sau face un profet este spus sau făcut sub influenţa inspiraţiei. Dându-şi aprobarea pentru planul lui David, Natan vorbise în calitatea sa de prieten al împăratului, nu în cea de profet. Un locaş permanent pentru Dumnezeul lui Israel era, probabil, ceva ce doreau majoritatea oamenilor evlavioşi. Cu toate acestea, într-o vedenie de noapte (2 Sam. 7,4-17), Dumnezeu i-a spus lui Natan că ceea ce îl sfătuise el pe David era greşit şi că trebuia să meargă şi să-i spună şi lui David acest lucru.

Ellen White nu a fost infailibilă şi nu a pretins niciodată infailibilitatea. Ea a progresat, şi-a schimbat părerea asupra anumitor subiecte şi a fost în mod constant deschisă faţă de o lumină mai mare. Într-o anumită ocazie, atunci când activitatea casei de editură din sud mergea rău, ea a susţinut ca aceasta să fie transformată într-un simplu depozit pentru Review and Herald. „Mergeţi înainte,” a spus ea, „cauza lui Dumnezeu nu trebuie lăsată de ocară, indiferent cine s-ar supăra, dacă lucrurile vor fi aşezate pe o bază corectă. Edson trebuie să se dedice lucrării pastorale şi scrisului… Finanţele nu sunt tocmai punctul său forte.” – Manuscris Releases, vol. 17, pag. 270

Dar în decurs de douăzeci şi patru de ore, Ellen White a primit o viziune care a determinat-o să-şi revizuiască poziţia. „Câmpul din sud trebuie să aibă propriile cărţi, publicate în această zonă”, a spus ea Conferinţei Generale. – Arthur L. White, Ellen G. White: The Early Elmshaven Years, pag. 193

Nu trebuie să uităm că profeţii nu sunt întodeauna la datorie – adică nu vorbesc întotdeauna din partea lui Dumnezeu. „Sunt situaţii când trebuie afirmate lucruri obişnuite, gânduri obişnuite trebuie să ocupe mintea, scrisori obişnuite trebuie să fie scrise şi să fie date informaţii care au trecut de la un lucrător la altul. Astfel de cuvinte, astfel de informaţii nu sunt date sub directa inspiraţie a Duhului lui Dumnezeu.” – Ellen G. White, Selected Messages, vol. 3, pag. 58

Dar, aşa cum a arătat istoria, dacă un profet a dat un sfat greşit, Dumnezeu a intervenit pentru a corecta greşeala.

Unora le place să se concentreze asupra oricărei pretinse greşeli, fie în Biblie, fie în lumina mai mică, adică în scrierile lui Ellen White. Ce este atât de periculos şi de nesănătos într-o astfel de atitudine? Cum te poţi feri de a cădea în această capcană?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO