7. Ce a spus Isus, în Predica de pe Munte, cu privire la modul în care pot fi identificaţi profeţii adevăraţi? Mat. 7,20

Contextul acestei declaraţii este avertizarea adresată de Isus ucenicilor, de a se păzi de profeţii falşi (Mat. 7,15). Isus a aplicat principiul – că un pom bun face roade bune – la viaţa profeţilor. Ce fel de roade aduc ei? Ce fel de influenţă au învăţăturile lor asupra altora?

Testul pomului roditor cere timp. Ellen White a trăit şi a lucrat timp de şaptezeci de ani sub privirile critice a milioane de oameni, în mare măsură sceptici, plini de îndoieli, suspicioşi şi, în unele cazuri, ostili în mod făţiş. Erori, greşeli şi discordanţe au fost şi încă sunt prezentate cu mare satisfacţie de către împotrivitorii ei. Doar Dumnezeu este fără greşeală; mesagerii Lui, niciodată.

8. Ce ne spun textele următoare cu privire la defectele de caracter ale unora dintre cei care au avut darul profetic? Gen. 12,12.13; Iona 1,1-3; Fapte 15,36-39; Gal. 2,11-14.
__________________________________________________________________________________________________

Desigur că a fi profet nu face din cineva o persoană infailibilă, lipsită de păcat. Sora White a făcut greşeli şi a avut slăbiciuni de caracter, aşa cum au avut şi alţi oameni, dar tendinţa vieţii sale a fost de aşa natură, încât, la moartea sa, un ziar local neadventist a declarat: „Viaţa doamnei White este un exemplu vrednic de a fi urmat de către toţi. … A fost o ucenică umilă şi devotată a lui Hristos şi oriunde mergea făcea bine. … Moartea sa marchează chemarea unui nou lider remarcabil al gândirii religioase, unul ai cărui aproape nouăzeci de ani de viaţă au fost plini de au dat pe deasupra de fapte bune, de cuvinte amabile şi de rugăciuni stăruitoare pentru toţi oamenii.” – „Called to Her Reward”, St. Helena Star (Calif.), 23 iulie 1915

Unora le este greu să accepte lucrarea ei profetică, deoarece se poticnesc în anumite detalii ale scrierilor ei, care îi împiedică să vadă tabloul de ansamblu: modul în care a folosit-o Dumnezeu pentru a ridica această biserică, numeroasele descoperiri minunate pe care le-a primit de la Dumnezeu şi contribuţia pe care şi-a adus-o în cadrul acestei biserici.

Care sunt marile avantaje de a avea darul profetic manifestat în mijlocul nostru? Ce posibile provocări aduce acesta cu sine?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO