Să-L mărturisească pe Isus, Dumnezeul-Om

5. Care a fost una dintre problemele cu care s-a confruntat Ioan în timpul lui şi care a spus el că este un alt semn al profetului adevărat? 1 Ioan 4,1.2.

Una dintre problemele din zilele lui Ioan era întrebarea cu privire la natura umană a Domnului Hristos. A fost El, cu adevărat, carne şi sânge sau, aşa cum învăţau unii, doar a părut să aibă un trup? A înţelege şi a mărturisi că Isus a fost cu adevărat om devenise un aspect atât de important pentru Ioan, încât apostolul a declarat că acesta este un test al unui profet adevărat. Testul acesta este mai complex decât doar să crezi că Isus a devenit fiinţă omenească. El include tot ceea ce învaţă Biblia despre Isus. El a luat asupra Sa natura umană cu un anumit scop. El S-a făcut om, ca să trăiască o viaţă fără păcat şi apoi să moară pentru neamul omenesc păcătos. Dar mai mult decât atât, El a devenit om pentru ca, după învierea şi înălţarea Sa la cer, să poată sluji pentru noi în Sanctuarul ceresc. Marele nostru Preot poate să ne înţeleagă şi să manifeste simpatie faţă de slăbiciunile noastre, pentru că El a fost ispitit în toate lucrurile în care ar putea fi ispitite vreodată fiinţele omeneşti (Evr. 4,14.15).

Orice profet adevărat va îndrepta oamenii către Isus, Dumnezeul-Om, care este Mântuitorul şi Exemplul întregii omeniri. Viaţa lui Ellen White a fost devotată exact acestui scop. Ea a scris: „Isus Hristos este totul pentru noi – cel dintâi, cel din urmă şi cel mai bun în tot ceea ce facem. Isus Hristos – Spiritul Său, caracterul Său – dă culoare tuturor lucrurilor; este urzeala, fibra, întreaga ţesătură a fiinţei noastre… Hristos este un Mântuitor viu. Dacă vom continua să privim la Isus, vom reflecta imaginea Sa tuturor celor din jurul nostru.” – Solii către tineret, pag. 161

6. De ce este atât de important ca un adevărat profet să-L înalţe pe Isus Hristos? Fapte 4,12.

Spiritul ecumenic şi gândirea postmodernistă s-au infiltrat în aproape toate bisericile creştine de astăzi, ducând la erodarea unicităţii creştinismului şi, mai ales, a importanţei lui Isus Hristos ca Mântuitor al lumii. În contrast cu acestea, Ellen White a scris: „Singura speranţă pentru omul căzut este să privească la Isus şi să-L primească pe El ca pe singurul Mântuitor.” – Mărturii pentru pastori şi slujitorii Evangheliei, pag. 367. „Să-L înălţăm pe Isus, Mântuitorul oamenilor. Să vorbim despre dragostea Lui, să spunem despre puterea Lui.” – Signs of the Times, 18 martie 1889. Vezi şi Studiul de vineri.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO