4. Scriptura menţionează mai multe profetese. Cine au fost acestea şi ce ne spun textele următoare cu privire pe rolul pe care l-au îndeplinit ele în istoria lui Israel? Ex. 15,20.21; Jud. 4,4-10; 2 Împ. 22,11-20.
__________________________________________________________________________________________________

Maria, sora lui Moise, este numită prorociţă. Ea este descrisă ca fiind aceea care le-a condus pe celelalte femei să cânte Cântarea lui Moise (compară Ex. 15,1 şi 21). Moise era conducătorul desemnat al poporului Israel, dar el colabora în special cu bărbaţii, care erau consideraţi capii familiilor lor. Astfel, probabil că rolul Mariei era legat de femeile israelite. Ea trebuie să fi fost cu câţiva ani mai mare decât Moise (Ex. 2,1-8) şi, după cum afirmă Josephus Flavius, s-a căsătorit cu Hur, cel care, împreună cu Aaron, ţinuse ridicate braţele lui Moise în timpul luptei cu amaleciţii – Antiquities [Antichităţi iudaice], vol. III, pag. 98

Faptul că Maria era o persoană importantă în Israel este evident, dacă ne gândim că întregul Israel a trebuit să aştepte şapte zile, până când Dumnezeu a îndepărtat lepra de pe ea, după nefericitul incident cu fratele ei, Moise, şi cu soţia acestuia (Num. 12,1-15).

Debora (Jud. 5) trebuie să fi fost o persoană extraordinară. Într-o societate dominată de bărbaţi, ea a devenit un lider politic şi spiritual – un lucru pe care foarte puţine femei reuşeau să îl realizeze în vremea aceea. Profund spirituală, ea I-a atribuit lui Dumnezeu toată gloria victoriei asupra canaaniţilor (vers. 3-5.13); ea nu a aşezat niciun merit nici în dreptul ei, nici în dreptul lui Barac. Ca „mamă în Israel” (vers. 7), ea a vegheat asupra poporului cu o grijă maternă, sfătuindu-i şi ajutându-i pe oameni să-şi câştige dreptatea.

5. Citeşte Judecători 4,1-8. Ce ne spune acest pasaj cu privire la cât de respectată şi de preţuită a fost această femeie în Israel, la vremea aceea?
__________________________________________________________________________________________________

O altă prorociţă (profetesă) în Israel a fost Hulda (2 Împăraţi 22,14- 20; 2 Cron. 34,20-28). Atunci când împăratul Iosia a întrebat-o care era voia lui Dumnezeu, ea a profetizat judecată şi distrugere asupra Ierusalimului şi asupra poporului lui Israel, dar nu în zilele lui Iosia; ochii lui nu aveau să vadă nenorocirea, pentru că el s-a smerit înaintea Domnului. Cea care a fost consultată a fost Hulda, deşi în vremea aceea erau în viaţă atât Ieremia, cât şi Ţefania.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO