Înainte de moartea sa, Moise le-a spus israeliţilor: „Domnul Dumnezeul tău îţi va ridica din mijlocul tău, dintre fraţii tăi, un proroc ca mine: să ascultaţi de el!” (Deut. 18,15). Contextul ne indică faptul că această profeţie a avut o aplicare imediată în ceea ce priveşte conducerea profetică a lui Israel, în anii care au urmat morţii lui Moise (Deut. 18; 34,9.10; Osea 12,10). Profeţii care s-au ridicat în această perioadă, de la Iosua la Maleahi, au reprezentat împlinirea parţială a profeţiei.

3. Cine a întrunit pe deplin condiţiile stabilite în această profeţie a lui Moise? Ioan 1,21; 6,14; 7,40

Domnul Hristos a venit ca un al doilea Moise, pentru a-Şi elibera poporul nu de sub puterea vreunei stăpâniri pământeşti, ci de sub puterea păcatului.

Scrierile profeţilor Vechiului Testament, de la Isaia la Maleahi, sunt bine-cunoscute. În plus, în istoria lui Israel, au existat mulţi alţi profeţi. Samuel a trăit în perioada judecătorilor (1 Sam. 3,20). Gad şi Natan au continuat lucrarea lui (2 Sam. 12,1; 24,13). După divizarea împărăţiei, în anul 931 î.Hr., îi găsim pe profeţii Ahia (1 Împăraţi 11,29), Ilie (1 Împăraţi 18,1) şi Elisei (2 Împăraţi 2,9-14) slujind poporului lui Dumnezeu.

Profeţii proveneau din medii sociale diferite: Ieremia şi Ezechiel erau preoţi; Isaia şi Ţefania erau de viţă regală; Daniel a fost prim-ministru în Babilon; Samuel a fost judecător; Elisei era agricultor, iar Amos era păstor. Indiferent de mediul din care veneau, toţi au fost mesagerii lui Dumnezeu. Unii profeţi au scris cărţi (1 Cron. 29,29; 2 Cron. 9,29), alţii nu (1 Împăraţi 17,1; 2 Împăraţi 2,15); unii au fost sfetnici ai regilor (Ier. 38,14), alţii au predicat poporului (Ezech. 3,17). După patru secole de tăcere profetică, Ioan Botezătorul a venit ca ultimul dintre profeţii perioadei vechiului Legământ (Mat. 3,1).

Pretutindeni în Sfintele Scripturi, descoperim că Domnul vorbeşte poporului Său, prin slujitorii Săi – profeţii. Chiar Biblia, în întregime, este lucrarea acestor profeţi, care au vestit soliile pe care li le-a dat Dumnezeu. În ciuda marilor deosebiri dintre ei, în ceea ce priveşte originea lor socială, educaţia sau temperamentul; în ciuda anumitor defecte de caracter pe care le-au avut (fireşte, cu excepţia radicală a lui Isus), aceşti oameni, asemenea nouă, au fost folosiţi de Domnul pentru a proclama soliile Lui.

Cu care dintre profeţi te identifici cel mai mult? Care dintre ei ţi se pare că îţi vorbeşte cel mai clar şi de ce? Ce ai preluat din viaţa şi din mesajul acelui profet? Cum poţi să aplici în viaţa ta ceea ce ai învăţat de la ei, astfel încât să te schimbi în bine?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO