Hristos i-a dăruit omenirii viaţă din El Însuşi… Hristos a luat asupra Sa natura omenească pentru ca oamenii să poată fi una cu El la fel cum El este una cu Tatăl, pentru ca Dumnezeu să-l iubească pe om aşa cum Îl iubeşte pe singurul Său Fiu, pentru ca oamenii să fie părtaşi ai naturii divine şi să fie desăvârşiţi în El.” – Ellen G. White, Selected Messages, cartea 1, pag. 251

Eşti în Hristos? Nu, dacă nu recunoşti că eşti un păcătos, fără speranţă şi condamnat. Nu, dacă îţi înalţi şi îşi preamăreşti eul. Dacă este ceva bun în tine, atunci totul se datorează îndurării unui Mântuitor milostiv.
Naşterea ta, reputaţia ta, bogăţia ta, talentele tale, calităţile tale, evlavia ta, generozitatea ta şi orice altceva din tine sau care îţi aparţine, nu îţi vor putea uni sufletul cu Hristos. Legătura ta cu biserica… nu va fi de niciun folos, dacă nu crezi în Hristos. Nu este suficient să crezi despre El; trebuie să crezi în El. Trebuie să te sprijini în totul pe harul Său mântuitor
.” – Ellen G. White, Mărturii pentru comunitate, vol. 5, pag. 48-49

Întrebări pentru discuţie

• Omul nou şi omul vechi coexistă în noi. Cum simţi în viaţa zilnică realitatea prezenţei acestor două firi? Care dintre ele îşi face mai simţită prezenţa şi de ce?

• Scriptura ne făgăduieşte un cer nou şi un pământ nou – tot ce există aici va dispărea pentru totdeauna. Ce influenţă are acest gând asupra modului în care îţi stabileşti priorităţile?

• Explică ce înseamnă pentru tine, în mod concret, să fii „în Hristos”. Ce influenţă are această experienţă asupra felului în care te raportezi la Dumnezeu şi la oameni?

• Care ar trebui să fie atmosfera în biserică, dacă ne gândim că ea este trupul lui Hristos? Ce anume îi ţine pe membri uniţi într-un singur trup? Cum poţi contribui la unirea bisericii, atât în ceea ce priveşte transmiterea mesajului ei, cât şi în ceea ce priveşte misiunea ei?

Rezumat: Prin păcat, Adam a făcut ca omenirea să fie despărţită de Dumnezeu. Hristos a venit pe pământ în unire cu Dumnezeu, l-a biruit pe vrăjmaş, a murit pentru păcatele noastre şi a adus la existenţă oameni noi, din care a făcut un popor al Său, una cu Dumnezeu, liber de puterea înrobitoare a păcatului şi a morţii. Prin natura noastră, suntem urmaşii lui Adam, dar devenim urmaşii lui Hristos prin credinţa în El. Astfel începem o viaţă nouă în unire cu Isus şi cu Biserica Sa.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO