„În Hristos” – Duhul Sfânt şi biserica

5. Studiază Romani 8,9, citeşte comentariile de mai jos şi apoi încearcă să explici în propriile cuvinte semnificaţia acestui pasaj.
_________________________________________________________________________________

Există o relaţie strânsă între Duhul Sfânt şi Hristos. În Romani 8,9, există câteva idei care merită atenţie. În primul rând, a fi pământesc este pus în opoziţie cu a fi duhovnicesc (a fi în Duhul, trad. KJV). Credincioşii nu mai sunt pământeşti, adică nu mai sunt stăpâniţi de natura lor căzută, nu se mai află în starea de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu şi în imposibilitatea de a se supune voinţei Sale (vers. 6-8). Dimpotrivă, ei sunt duhovniceşti, adică sunt vii din punct de vedere spiritual (vers. 10), au devenit copii ai lui Dumnezeu (vers. 14), iar păcatul nu mai domneşte peste ei. Pasajul acesta ne înfăţişează două moduri de existenţă incompatibile: viaţa omului vechi şi viaţa omului nou în Hristos.

În al doilea rând, a fi duhovnicesc („în Duhul”, trad. KJV) înseamnă a fi al lui Hristos. Aceasta ne arată că a fi una cu Hristos este acelaşi lucru cu a fi în Duhul. Duhul nu este totuna cu Hristos, dar ni se sugerează că relaţia lui Hristos cu credincioşii se realizează prin Duhul. Unirea cu El înseamnă unirea cu Duhul Sfânt. Ni se spune că darurile primite prin Hristos le-am primit şi prin Duhul. De exemplu, suntem socotiţi neprihăniţi şi suntem sfinţiţi prin Duhul (1 Cor. 6,11), avem „neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfânt” (Rom. 14,17), avem părtăşie cu Duhul şi cu Hristos (1 Cor. 1,9; Fil. 2,1).

De asemenea, este important să reţinem că unirea cu Hristos, prin botez, nu poate fi despărţită de unirea cu trupul lui Hristos, biserica. A fi botezaţi în Hristos înseamnă în acelaşi timp a fi „botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup”, adică biserica (1 Cor. 12,13). Imaginea bisericii, ca trup al lui Hristos, ilustrează unirea şi interdependenţa dintre credincioşi şi dintre credincioşi şi Hristos. Această unire se reflectă sau se manifestă prin viaţa trăită în Hristos/în Duhul. Despre membrii bisericii se spune de multe ori că sunt „în Hristos”, de unde deducem că expresia aceasta nu înseamnă altceva decât „a fi creştini”, în sensul trăirii unei vieţi conduse în întregime de ceea ce a făcut Hristos pentru ei.

Cercetează felul în care ţi-ai trăit viaţa în ultimele douăzeci şi patru de ore. Ce dovezi practice poţi identifica pentru a demonstra că trăieşti „în Hristos”? Cum se reflectă unirea cu Hristos în relaţia ta cu ceilalţi membri ai bisericii care fac şi ei parte din trupul lui Hristos?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO