4. Ce înseamnă să fii „în Hristos”? Rom. 16,7; Gal. 3,28; Efes. 1,1; Col. 1,28; 1 Tes. 4,16
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Expresia „în Hristos” este folosită de Pavel în mai multe situaţii. Uneori, o foloseşte când se referă la ceea ce face Dumnezeu în Hristos. Spre exemplu, „Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine” (2 Cor. 5,19). Aici, expresia „în Hristos” ne transmite două idei: Hristos este singurul mijloc folosit de Dumnezeu pentru împăcare, iar împăcarea are loc prin persoana şi lucrarea lui Hristos. Înţelegem de aici că ne putem bucura de ea numai prin unirea cu El. De fapt, toate beneficiile mântuirii aduse de jertfa lui Hristos ne sunt puse la dispoziţie numai prin El. Printre aceste beneficii se numără harul (Efes. 1,2), darul vieţii veşnice (Rom. 6,23), chemarea lui Dumnezeu la o viaţă nouă (Fil. 3,14), alegerea (Efes. 1,4), răscumpărarea (Col. 1,14), îndreptăţirea (Gal. 2,17), iertarea (Efes. 4,32) şi sfinţirea (1 Cor. 1,2). Prin El am fost creaţi pentru faptele bune ,(Efes. 2,10) avem acces la Dumnezeu (Efes. 3,12), stăm împreună în locurile cereşti (Efes. 2,6), avem o moştenire (Efes. 1,10.11), suntem biruitori (2 Cor. 2,14), putem face toate lucrurile (Fil 4,13), suntem înrădăcinaţi şi zidiţi în El (Col. 2,7). Toate acestea, şi nu numai, sunt ale noastre doar atunci când devenim una cu Hristos.

Expresia aceasta este folosită şi pentru a arăta că tot ce face un creştin face împreună cu El: ne bucurăm în El (Fil. 3,1), ne lăudăm în Hristos (Rom. 15,17), rămânem tari în El (Fil. 4,1), ne întărim în El (Efes. 6,10) şi săvârşim faptele credinţei în El (Gal. 5,6).

Expresia „în Hristos” tratează şi unul dintre cele mai distrugătoare efecte ale păcatului. Păcatul ne-a dezechilibrat şi ne-a dezorientat, aducându- ne sub stăpânirea răului. Hristos este acum din nou centrul existenţei noastre şi ne direcţionează fiinţa şi faptele. Centrul vieţii noastre nu mai suntem noi înşine, ci Hristos, iar prin El ajungem să ne cunoaştem pe noi înşine şi destinul glorios pe care El ni l-a pregătit. Tot ce facem este hotărât de unirea cu El şi nu de interese egoiste.

Recapitulează lucrurile pe care le-am primit în Hristos şi apoi întreabă-te: Mi-am însuşit eu tot ce mi s-a făgăduit prin Hristos? Dacă nu, de ce?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO