Înnoirea tuturor lucrurilor – oameni noi

Scopul final al lucrării lui Hristos de mântuire este înnoirea tuturor lucrurilor, înlăturând astfel pentru totdeauna răul produs de păcat. Această speranţă a înnoirii a fost vestită de profeţii Vechiului Testament, în special de Isaia, care a vorbit despre crearea unui pământ nou şi a unui cer nou (Is. 65,17). Conceptul de înnoire din Vechiul Testament este preluat şi dezvoltat în Noul Testament din perspectiva lucrării de răscumpărare a lui Isus. Prin urmare, „noul” nu este numai ceea ce aşteptăm să se împlinească prin Hristos, ci şi ceea ce trăim deja în experienţa creştină. Spre exemplu, noi am intrat deja într-un legământ nou cu Hristos (Marcu 14,24) şi trăim deja o viaţă nouă (Rom. 6,4). Experimentăm deja noul, întrucât Hristos l-a adus la existenţă prin puterea morţii şi a învierii Sale.

Lucrarea de răscumpărare este în esenţă o lucrare de re-creare din temelii, care va avea ca rezultat un cer nou şi un pământ nou. Totuşi, ea nu începe literal cu un cer nou şi un pământ nou şi nici chiar cu recrearea vechiului nostru trup. Ea începe cu crearea unor oameni noi. Nu trebuie să uităm că problema păcatului este în esenţă şi în mod direct legată de căderea omului. Soluţia problemei începe cu eradicarea puterii ei stăpânitoare în inima omului. Acest lucru a fost posibil prin lucrarea pe care a îndeplinit-o Hristos pentru noi. Poporul Său – format din oameni noi – a fost adus la existenţă de Hristos, în care s-au unit pentru totdeauna divinul şi umanul. Poporul acesta este format din oamenii care se nasc din nou în Hristos.

Acest popor nu este un fenomen abstract şi invizibil, neconcretizat în istoria lumii. El reprezintă biserica lui Hristos, ca trup al Său. Apartenenţa la el nu este determinată de apartenenţa etnică sau socială, ci numai de puterea lui Hristos de a ne uni cu El. Pavel afirmă că, prin Hristos, Dumnezeu i-a unit în biserică pe evrei şi pe neamuri şi că scopul Său este „să facă pe cei doi să fie în El Însuşi un singur om nou” (Efes. 2,15). Acest „om” nou este creat în Hristos, în sensul că participă la unirea cu Dumnezeu, unire făcută posibilă prin Hristos.

2. Citeşte Galateni 6,15, Efeseni 4,24 şi Coloseni 3,10. Ce îţi transmit aceste versete?

Ai experimentat făgăduinţele pe care le conţin? Ce poţi face ca să poţi vedea împlinirea lor în viaţa ta?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO