Urmaşii lui Adam şi urmaşii lui Hristos

1. Studiaţi tabelul de mai jos şi extrageţi trăsăturile omului păcătos, care se trage din Adam, şi trăsăturile omului nou, care Îi aparţine lui Hristos:

ADAM __________________________________HRISTOS
1. Fiul lui Dumnezeu (Luca 3,38)……………………         1. Fiul lui Dumnezeu (Luca 3,22)
2. A fost neascultător (Rom. 5,19)…………………         2. A fost ascultător (Rom. 5,19)
3. A adus păcatul (Rom. 5,12) ……………………..          3. A adus harul (Rom. 5,20-22)
4. Prin el a domnit moartea (Rom.5,17)…………        4. Prin El a venit viaţa (Rom. 5,17)
5. Toţi urmaşii lui sunt păcătoşi (Rom.5,19) ………    5. Prin El, mulţi vor fi făcuţi neprihăniţi (Rom. 5,19)
6. A adus condamnarea (Rom. 5,18)……………..         6. A adus neprihănirea (Rom. 5,18)
7. Prin el, toţi mor (1 Cor. 15,21)…………………..         7. Prin El, toţi vor fi înviaţi (1 Cor.15,21)

Căderea lui Adam a avut drept consecinţă moartea spirituală şi despărţirea de Dumnezeu. Toţi urmaşii lui s-au găsit în aceeaşi situaţie: nu au putut să biruie păcatul şi moartea. Oamenii se nasc ca urmaşi ai lui Adam, păcătoşi şi despărţiţi de Dumnezeu.

Atunci cum poate cineva să devină unul dintre acei oameni noi, aduşi la existenţă de Dumnezeu, prin Hristos? Există o singură cale: prin naşterea din nou. Omul nou este născut de sus şi nu din carne (Ioan 3,3.5.6). Aceşti oameni sunt cei care văd în Hristos singura cale de mântuire de la Dumnezeu, cei care cred în El şi care acum au viaţa veşnică (vers. 15). Ei sunt nişte oameni noi, liberi de puterea înrobitoare a păcatului (2 Cor. 5,17). Ei au devenit copii ai lui Dumnezeu, membri ai familiei cereşti. Pavel vorbeşte despre această adopţie în familia lui Dumnezeu (Gal. 4,5-7). Isus a fost numit Fiul lui Dumnezeu la botez, iar noi devenim copiii Săi când suntem adoptaţi prin botez. Faptul că suntem adoptaţi nu înseamnă că nu suntem copiii Săi în adevăratul sens al cuvântului; dimpotrivă „Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu” (Rom. 8,16).

Ce deosebiri ar trebui să existe între viaţa nouă, de copil al lui Dumnezeu, şi viaţa veche? Ce deosebiri concrete poţi enumera? Ce îţi spune despre tine răspunsul la această întrebare?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO