Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Rom. 5,19; 6,3-6; 8,9; 2 Cor. 5,17; Gal. 4,5-7; 6,15; Efes. 4,24; Col. 3,10.

Sabat după-amiază

Text de memorizat:Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă; cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.” (2 Cor. 5,17)

Gândul central: Să înţelegem că lucrarea lui Hristos de împăcare este în desfăşurare şi că El ne adresează chemarea de a face parte din poporul Său, pe care l-a adus la existenţă prin jertfa Sa.

Jertfa lui Hristos ne oferă tot ce ne trebuie ca să fim mântuiţi. În aceasta se include posibilitatea unirii cu El şi ataşamentul permanent faţă de El, ca Mântuitor şi Domn al nostru. Această includere în trupul lui Hristos, prin ceremonialul botezului, este realizată prin participarea noastră la moartea şi învierea Sa, prin recunoaşterea că moartea Sa este moartea noastră, întrucât El a murit în locul nostru. În acest fel, noi devenim una cu El. Prin această unire, noi ne însuşim toate beneficiile infinite ale jertfei Sale şi, în acelaşi timp, devenim membri ai poporului pe care l-a adus la existenţă prin propria Sa persoană. Unirea cu Hristos, prin lucrarea Duhului Sfânt, constă în includerea noastră în trupul lui Hristos, care este biserica. Astfel, a fi inclus în trupul lui Hristos înseamnă a avea părtăşie personală cu El şi a fi una cu ceilalţi în taina bisericii Sale.

Pentru studiul Bibliei la rând: Evrei 4 – 2 Petru 3

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO