„Mântuitorul înfăţişează meritele mijlocirii Sale înaintea Tatălui şi Se oferă să preia rolul de Mijlocitor personal. Când Se proclamă Mijlocitorul nostru, El vrea să ştim că în cădelniţa de aur pune meritele şi biruinţa Sa, ca să le aducă împreună cu rugăciunile sincere ale poporului Său. Aşadar, cât de important este să ne rugăm mult, căci, în timp ce se înalţă la tronul lui Dumnezeu, rugăciunile noastre se unesc cu mireasma plăcută a neprihănirii lui Hristos. Glasul nostru nu este singurul care se face auzit. Înainte să ajungă la urechile lui Dumnezeu, el se uneşte cu glasul lui Hristos, pe care Tatăl Îl ascultă întotdeauna.” – Ellen G. White, Manuscript Releases, vol. 7, pag. 166

„Dar, atâta vreme cât Isus rămâne Mijlocitorul omului în Sanctuarul de sus, influenţa constrângătoare a Duhului Sfânt este resimţită de conducători şi de oameni. El controlează încă legile ţării într-o oarecare
măsură. Dacă n-ar fi aceste legi, starea lumii în momentul de faţă ar fi mult mai rea. Deşi mulţi dintre conducătorii noştri sunt agenţii activi ai lui Satana, Dumnezeu are şi El agenţi printre oamenii din fruntea naţiunii. Vrăjmaşul îşi inspiră slujitorii să propună măsuri care să împiedice în mare parte lucrarea lui Dumnezeu, însă oamenii de stat care se tem de Domnul sunt influenţaţi de îngerii sfinţi să se opună unor astfel de propuneri, aducând argumente de necombătut.” – Ellen G. White, Tragedia veacurilor, pag. 610.

Întrebări pentru discuţie

• Dacă Dumnezeu ne iubeşte şi L-a trimis pe Fiul Său să moară pentru noi, de ce mai este nevoie ca Isus să mijlocească înaintea Tatălui?
• Recapitulează Epistola către Evrei. Ce ne spune ea despre realitatea şi importanţa mijlocirii lui Hristos în ceruri, în favoarea noastră?
• Cum ne ajută realitatea lucrării lui Hristos în ceruri să răspundem la întrebarea: Ce a făcut Isus după înviere?

Rezumat: După înviere şi înălţare, Hristos Îşi continuă lucrarea de mântuire, prin mijlocirea Sa în Sanctuarul ceresc. Lucrarea aceasta constă în punerea la dispoziţia omului a binecuvântărilor materiale şi în conservarea vieţii pe pământ. În calitate de Mijlocitor al nostru, El le oferă celor care răspund la invitaţia Duhului de a-L primi ca Mântuitor toate beneficiile jertfei aduse pe cruce.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO