Semnificaţia doctrinei învierii în trup a lui Hristos este deosebit de importantă, întrucât, fără ea, nu există iertare de păcat, mântuire şi speranţă pentru viaţa veşnică.

1. Cât de strânsă este legătura dintre ispăşire şi învierea lui Isus? 1 Cor. 15,16-18
________________________________________________________________________________

Moartea lui Hristos nu ar fi avut nicio putere de a ispăşi sau de a aduce iertare, dacă nu ar fi fost urmată de înviere. Prin urmare, nu ar trebui să limităm lucrarea de ispăşire a lui Hristos la un singur eveniment din cadrul Planului de Mântuire. Crucea şi învierea sunt două elemente ale aceleiaşi lucrări de răscumpărare.

2. Cum poţi demonstra legătura strânsă dintre înviere, înălţare şi lucrarea de mijlocire a lui Hristos? 1 Petru 3,21.22; Rom. 8,34-39
________________________________________________________________________________

Isus a luat la cer natura omenească glorificată, deschizând astfel porţile cerului pentru neamul omenesc. Învierea şi înălţarea înseamnă în primul rând că El Şi-a încheiat lucrarea pe care a venit să o împlinească pe pământ (Ioan 17,4.5; 19,30). În al doilea rând, prin învierea şi prin înălţarea Sa, Hristos i-a unit pentru totdeauna cu Dumnezeu pe cei care îşi vor pune credinţa în moartea Sa ispăşitoare. Nicio putere din univers nu-i poate despărţi de Dumnezeu. Din moment ce Hristos a dat la o parte bariera păcatului, dragostea lui Dumnezeu se va revărsa peste poporul Său neîncetat şi până în veşnicie. În al treilea rând, înălţarea lui Hristos ne confirmă faptul că înfrângerea puterilor răului pe cruce a fost decisivă. După înviere, El a fost întronat, ca să domnească împreună cu Dumnezeu Tatăl, stă la dreapta Sa şi „Şi-a supus îngerii, stăpânirile şi puterile” (1 Petru 3,22; vezi şi Evr. 10,12.13). El va rămâne alături de Tatăl până când I se vor supune toţi vrăjmaşii. Apoi va reveni ca să-i mântuiască pe cei care Îl aşteaptă (Evr. 9,28), încheindu-Şi astfel lucrarea de mântuire (Fil. 2,10.11; Apoc. 17,14).

Ce speranţă îţi inspiră învierea lui Hristos din morţi? Altfel spus, este învierea o garanţie a faptului că moartea nu trebuie să fie capătul vieţii tale? Dacă da, de cine depinde soarta ta finală? Ia acum decizia potrivită şi fereşte- te să comiţi cea mai mare greşeală a vieţii tale!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO