Beneficiile jertfei ispăşitoare a lui Hristos

Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Rom. 8,34-39; 1 Cor. 15,16-18; Efes. 1,3; Col. 1,16.17; Evr. 7,25; 1 Petru 3,21.22; 1 Ioan 1,9.

Sabat după-amiază

Text de memorizat:De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte pururea, ca să mijlocească pentru ei.” (Evrei 7,25)

Gândul central: Să analizăm lucrarea de Mare Preot a lui Hristos din Sanctuarul ceresc pentru a demonstra că ea face parte din lucrarea de mântuire pe care o îndeplineşte în favoarea noastră.

Necesitatea lucrării de mijlocire a lui Hristos în favoarea noastră, în Templul ceresc, nu este în opoziţie cu lucrarea Sa realizată la cruce. Fără lucrarea Sa din Templul ceresc, bogăţia nemăsurată a harului nu ar ajunge la noi ca un dar de la Dumnezeu. Credincioşii beneficiază de plinătatea puterii răscumpărătoare a crucii, prin mijlocirea lui Hristos. Toate beneficiile crucii ne sunt puse la îndemână prin credinţa în jertfa Sa ispăşitoare.

„Întoarceţi-vă la Mine, şi veţi fi mântuiţi toţi cei ce sunteţi la marginile pământului!” (Is. 45,22). Aceasta este solia morţii lui Hristos pe cruce. Iar răscumpărarea ne este pusă la dispoziţie prin lucrarea Sa de mijlocire. Săptămâna aceasta, vom analiza beneficiile minunate ale lucrării de Mare Preot a lui Hristos, ca să înţelegem mai bine harul salvator al lui Dumnezeu.

Pentru studiul Bibliei la rând: 1 Tesaloniceni 1 – Evrei 3

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO