Mijlocirea lui Hristos şi ispăşirea

3. Care este relaţia dintre jertfa ispăşitoare a lui Hristos de pe cruce şi mijlocirea Sa în Sanctuarul ceresc? Evr. 7,25; 1 Ioan 1,9; 2,1.2; 4,10
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Moartea şi învierea lui Hristos fac posibilă mijlocirea Sa înaintea Tatălui. Mijlocirea lui Hristos ne arată că păcatul şi vina omului nu sunt lipsite de importanţă înaintea Domnului. Numai prin lucrarea Sa în favoarea noastră putem avea parte de beneficiile morţii Sale ispăşitoare. Vinovăţia şi păcatul sunt mereu prezente în viaţa omului. Din această cauză, rolul Mijlocitorului nostru înaintea Tatălui este un element indispensabil al Planului de Mântuire.

În Biblie, mijlocirea lui Hristos înaintea Tatălui nu este niciodată despărţită de jertfa Sa ispăşitoare. Această jertfă a fost adusă pentru neamul omenesc, însă puterea ei de a aduce iertare continuă să fie eficientă pentru cei care, la invitaţia Duhului Sfânt, se pocăiesc şi se convertesc. Iertarea ne este oferită de Dumnezeu prin Hristos (Efes. 4,32). Dar şi pocăinţa ajunge la inima omului tot prin Hristos (Fapte 5,31). Jertfa Sa poate oferi iertare şi pentru păcatele săvârşite de credincioşi după convertire, întrucât păcatul ne poate asalta chiar şi atunci. În aceste cazuri, Ioan ne spune că avem un Mijlocitor care ne reprezintă înaintea lui Dumnezeu şi prin intermediul căruia suntem iertaţi (1 Ioan 2,1.2).

Probabil că, din acest motiv, în Evr. 2,17 găsim expresia a face ispăşire la timpul prezent, de unde înţelegem că lucrarea lui Hristos de împăcare se continuă în cadrul lucrării Sale de Mare Preot. Aceasta înseamnă că, deşi Hristos a obţinut mântuirea pentru toţi la cruce, prin lucrarea Sa de Mijlocitor în Sanctuarul ceresc, El le oferă celor care cred în El beneficiile crucii. Fără mijlocirea lui Hristos în Sanctuarul ceresc, eficienţa şi puterea ispăşitoare a crucii nu sunt puse la dispoziţia păcătoşilor. Mijlocirea Sa are ca temelie crucea. Mijlocirea aceasta nu este un adaos al crucii, ci este, de fapt, descoperirea sensului şi a semnificaţiei puterii lui Dumnezeu de a ierta, o dezvăluire a profunzimii jertfei Sale şi a puterii ei ispăşitoare, veşnice.

Ai păcătuit chiar şi după ce L-ai acceptat pe Isus ca Mântuitor personal? Dacă da, eşti încurajat de faptul că Hristos mijloceşte înaintea Tatălui pentru tine, ca să primeşti iertare? De ce este important să ştim acest lucru?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO