„Omul nu a fost menit să fie un purtător de păcate şi nu va cunoaşte niciodată groaza blestemului păcatului pe care l-a purtat Mântuitorul. Nicio durere nu se poate compara cu durerea Celui asupra căruia s-a abătut mânia lui Dumnezeu cu o putere copleşitoare. Natura umană nu poate suporta necazul şi încercările decât într-o măsură limitată. Fiinţa mărginită poate suferi numai într-o anumită măsură şi natura umană cedează; însă natura lui Hristos avea o mai mare putere de a suferi; pentru că omenescul se afla în natura divină şi şi-a creat capacitatea de a suferi pentru a suporta consecinţele păcatelor lumii pierdute. Agonia prin care a trecut Hristos se amplifică, se adânceşte şi ne oferă o perspectivă mai vastă asupra caracterului păcatului şi asupra caracterului răsplătirii pe care o va da Dumnezeu celor care continuă să trăiască în păcat. Plata păcatului este moartea, însă darul lui Dumnezeu pentru păcătosul pocăit care crede este viaţa veşnică prin Isus Hristos” – Comentariile Ellen G. White, în Comentariul Biblic AZŞ, vol. 5, pag. 1103

Întrebări pentru discuţie

• Citeşte cu atenţie citatul de mai sus. În esenţă, Ellen White ne spune că niciuna din suferinţele noastre, ca fiinţe mărginite, nu se poate compara cu suferinţa pe care a îndurat-o Fiul lui Dumnezeu pe cruce. Ce ne spune aceasta despre preţul pe care a trebuit să îl plătească Dumnezeu? Cum ne ajută acest gând să răspundem la întrebarea: De ce există suferinţă într-o lume creată de un Dumnezeu iubitor? Ce sentimente îţi inspiră gândul că Dumnezeu a suferit din cauza păcatului mai mult decât oricare dintre noi?

• Meditează la secţiunea de miercuri, la ideea despărţirii temporare a Dumnezeirii. Cum te ajută această idee să înţelegi ispăşirea în profunzimea ei? În ce sens putem spune că această separare a Dumnezeirii a fost o „pedeapsă” pentru păcatul nostru?

• Ce înseamnă să te dăruieşti pe tine însuţi altora în mod neegoist? Ce exemple din viaţa zilnică poţi da în această privinţă? Cum putem noi, ca biserică şi în mod individual, să manifestăm mai bine această dăruire neegoistă?

Rezumat: Pe cruce, Isus a trăit pe deplin despărţirea veşnică a păcătosului de Dumnezeu. Dumnezeu Însuşi era în Hristos plătind pedeapsa păcatului, făcând ispăşire pentru noi.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO