Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Mat. 26,37.38; 27,46; Marcu 14,33.34; Luca 22,40-44; Ioan 19,28-30.

Sabat după-amiază

Text de memorizat: „El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor.” (Coloseni 1,13.14)

Gândul central: Să revedem experienţa lui Isus în Ghetsimani şi pe cruce, ca să înţelegem mai bine semnificaţia morţii Sale ispăşitoare.

Un om a dat în judecată o companie fast-food, acuzând-o că obezitatea şi problemele de sănătate apărute din cauza obezităţii au fost rezultatul celor patru sau cinci mese pe care le servea săptămânal la restaurantul respectiv. În loc să dea vina pe el, a dat vina pe companie!

Cu toţii avem această tendinţă, de a da vina pe alţii pentru greşelile noastre. Însă Dumnezeu nu acceptă justificări. El ne consideră pe fiecare în parte vinovaţi de păcatele noastre. Cu toate acestea, tocmai aici începe să se vadă taina ispăşirii în toată frumuseţea ei. Dacă ne asumăm responsabilitatea pentru păcatele noastre şi dacă avem credinţă adevărată în Isus, Dumnezeu este gata să ne ierte. Când mărturisim că suntem vinovaţi, suntem izbăviţi de pedeapsa pentru răzvrătirea noastră. Ce se întâmplă cu această pedeapsă? Dumnezeu nu a dat-o uitării. Nu, ci a lăsat-o să cadă asupra lui Isus. Subiectul studiului de săptămâna aceasta este modul în care Hristos a suferit pedeapsa.

Pentru studiul Bibliei la rând: 2 Corinteni 11 – Coloseni 4

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO