1. În ce a constat suferinţa lui Isus în Ghetsimani? Matei 26,37.38; Marcu 14,33.34
_________________________________________________________________________________

Isus ştia foarte bine prin ce avea să treacă în următoarele ore. Experienţa aceasta a fost extrem de dureroasă şi de zguduitoare. În clipa în care a intrat în Ghetsimani, nu a mai putut să-Şi stăpânească emoţiile şi a început să li le împărtăşească lui Petru, Iacov şi Ioan.

„A început să Se spăimânte şi să Se mâhnească foarte tare” (Marcu 14,33). Verbul grecesc ekthambeo, tradus cu „să Se spăimânte”, face referire la o stare emoţională intensă, de tulburare profundă, provocată de o situaţie răscolitoare, uimitoare sau derutantă. Este adesea însoţită de frică şi chiar de groază şi tremurături. Matei foloseşte verbul lupeo, tradus cu „sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte”, pentru a arăta intensitatea tulburării emoţionale, mâhnirea şi neliniştea (Mat. 26,38). Al doilea verb din Marcu 14,33: „să Se mâhnească” (gr. ademoneo), exprimă mai clar neliniştea, suferinţa şi groaza. Starea sufletească şi fizică în care Se afla Isus se intensifica, atingând profunzimile noi şi necunoscute ale tristeţii şi ale unei răsturnări, schimbări totale. Pacea care Îl caracteriza părea că se risipeşte; frica, zbuciumul şi neliniştea Îl luau în stăpânire. Observăm că Marcu a spus că Isus „a început” să se simtă aşa când a ajuns în Grădina Ghetsimani. Tulburarea aceasta sufletească avea să se înrăutăţească.

Totodată, deşi nu se precizează care este motivul stării fizice şi sufleteşti a lui Isus, putem trage concluzia, în lumina Noului Testament, că starea aceasta era consecinţa faptului că El purta păcatul lumii şi nu consecinţa fricii de chinul la care aveau să Îl supună oamenii.

„Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte” (Marcu 14,34). În acest fel S-a exprimat Isus când a vorbit despre starea Sa sufletească. „Sufletul Meu” poate fi tradus şi cu „Eu însumi”, cu rol de întărire sau pentru a sublinia faptul că experienţa Îl copleşise. Expresia „cuprins de o întristare” este traducerea cuvântului grecesc perilupos, care de obicei are sensul de tristeţe sau de durere nemăsurată în intensitate şi profunzime. În acest caz, intensitatea întristării Îl făcea pe Isus să guste din moartea a doua. El începuse deja să îndure soarta pe care noi o meritam.

Priveşte la suferinţa lui Isus din Ghetsimani şi gândeşte-te că tu trebuia să treci pe acolo, nu El. Cum te simţi? Cum îţi schimbă aceste sentimente viaţa de zi cu zi?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO