Împăcarea: Împăcarea înseamnă că este îndepărtat orice obstacol dintre om şi Dumnezeu şi că păcătosul îşi dă seama ce înseamnă dragostea iertătoare a lui Dumnezeu. Pe temeiul jertfei aduse de Hristos pentru oamenii căzuţi, Dumnezeu poate, în mod justificat, să ofere iertare călcătorului Legii, care acceptă meritele lui Hristos. Hristos este canalul prin care îndurarea, dragostea şi neprihănirea din inima lui Dumnezeu
ajung la inima păcătosului
.” – Ellen G. White, Selected Messages, cartea 1, pag. 396

Mânia lui Dumnezeu:Hristos trebuia să sufere mânia lui Dumnezeu pe care o merita, de fapt, omul. El S-a făcut un loc de scăpare pentru om şi, cu toate că omul era într-adevăr un călcător al Legii, care merita mânia lui Dumnezeu, el putea, prin credinţa în Hristos, să fugă la locul de scăpare ce i-a fost pus la dispoziţie, loc unde avea să fie în siguranţă. În mijlocul morţii, exista viaţă, dacă omul alegea să o primească.” – Ellen G. White, Review and Herald, 24 februarie 1874

Întrebări pentru discuţie

• Dintre diferitele imagini despre care am discutat săptămâna aceasta, care îţi place cel mai mult? De ce? Împărtăşeşte grupei imaginea preferată şi motivează-ţi alegerea.
• Meditează la ideea împăcării. Ce întâmplări din viaţa oamenilor, legate de împăcare, ne pot ajuta să înţelegem mai bine această metaforă a mântuirii?
• În ce sens este crucea cea mai măreaţă manifestare şi exprimare a dragostei lui Dumnezeu? Ce ne spune crucea despre natura lui Dumnezeu? Cum ne ajută ea să depăşim necazurile din viaţa noastră?
• Mânia lui Dumnezeu faţă de păcat nu putea fi înlăturată. Ce ne spune aceasta despre natura păcatului? Cu alte cuvinte, de ce nu a putut Dumnezeu să ignore păcatul şi a trebuit să Îşi reverse mânia împotriva lui?

Rezumat: Biblia foloseşte diferite imagini ca să ne ajute să înţelegem moartea lui Hristos. Răscumpărarea ne arată că moartea Sa ne izbăveşte de sub puterea păcatului. Moartea Sa ne readuce în armonie cu Dumnezeu; ne împacă prin frângerea răzvrătirii noastre. Prin moartea lui Hristos, suntem declaraţi nevinovaţi în curtea cerească de judecată, întrucât El a murit în locul nostru. Moartea Sa pe cruce este locul unde Dumnezeu ne spune cu glas tare: „Iată cât de mult te iubesc!”

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO