Manifestarea dragostei lui Dumnezeu

Forţa care a pus în mişcare Planul de Mântuire şi l-a pus în aplicare a fost dragostea divină, natura însăşi a lui Dumnezeu (1 Ioan 4,8). Fiecare aspect al lucrării de răscumpărare poartă amprenta dragostei. Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său să moară pentru noi, fiindcă a iubit lumea (Ioan 3,16). Fiul a venit în lumea aceasta să Îşi dea viaţa pentru noi, fiindcă Îl iubeşte pe Tatăl (Ioan 14,31) şi ne iubeşte şi pe noi (Ioan 13,1). Cei care devin una cu Hristos, prin credinţă, Îl iubesc pe Dumnezeu (Iacov 2,5), Îl iubesc pe Isus (Ioan 14,21) şi se iubesc unii pe alţii (1 Ioan 3,11). Viaţa trăită în ascultare de poruncile lui Dumnezeu este o expresie a iubirii noastre faţă de Hristos pentru ceea ce a făcut El pentru noi (1 Ioan 5,3). Viaţa şi moartea lui Hristos au fost o manifestare grandioasă a caracterului lui Dumnezeu, cea mai sublimă revelaţie a dragostei.

6. Care ar trebui să fie reacţia noastră faţă de manifestarea dragostei lui Dumnezeu prin moartea lui Hristos? 1 Ioan 4,7-11

Importanţa dragostei lui Dumnezeu, descoperită în jertfa lui Hristos, este înţeleasă mai bine când este privită în contextul conflictului cosmic. Acuzaţiile pe care I le-a adus Satana lui Dumnezeu au făcut să apară îndoiala în mintea fiinţelor cereşti în privinţa naturii lui Dumnezeu. Era Dumnezeu într-adevăr iubitor, gata să Se sacrifice, aşa cum pretindea că este, sau adevărata Sa natură egoistă era ascunsă sub înfăţişarea tăgăduirii de Sine? Crucea lui Hristos a risipit pentru totdeauna îndoielile. Creatorul a ales de bunăvoie să devină om, să sufere şi să moară pe cruce, ca să salveze neamul omenesc nedemn, şi acest fapt a demonstrat că dragostea lui Dumnezeu depăşeşte chiar şi capacitatea de înţelegere a fiinţelor cereşti inteligente. Natura altruistă a jertfei de nepătruns este manifestată cu claritate în faptul că ceea ce a făcut Dumnezeu prin Hristos a făcut spre binele altora, nu pentru beneficiul sau câştigul Său.

Manifestarea dragostei lui Dumnezeu la cruce a avut ca scop şi risipirea concepţiilor greşite, referitoare la natura lui Dumnezeu. „Când ne gândim că Isus este reprezentantul Tatălui, putem să risipim umbra
pe care o aruncă Satana pe cărarea noastră, ca să nu vedem îndurarea lui Dumnezeu şi dragostea Sa neasemuită, manifestate prin Isus Hristos. Priviţi spre crucea de pe Calvar. Ea este garanţia neschimbătoare a dragostei îmbelşugate şi a îndurării nemăsurate a Tatălui ceresc
.” – Ellen G. White, Selected Messages, cartea 1, p. 156

Reciteşte 1 Ioan 4,7-11. Ce îţi spun aceste versete despre tine şi despre relaţia ta cu cei din jur. Cum poţi manifesta mai bine dragostea de care se vorbeşte aici? Ce te împiedică? Ce poţi face ca să dai la o parte aceste piedici?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO