5. Cum ne explică Pavel ce a realizat jertfa lui Hristos pentru noi? Romani 3,25.26

Folosirea expresiei „jertfa de ispăşire”, cu referire la moartea lui Hristos, nu este simbolică sau metaforică, ci exprimă exact ce s-a întâmplat în realitate – Hristos S-a dat ca jertfă pentru noi. Jertfele din Vechiul Testament nu erau altceva decât simple umbre ale acestei jertfe adevărate şi reale, care se află în centrul lucrării împlinite de Dumnezeu pentru noi.

În primul rând, jertfa aceasta a fost oferită de Dumnezeu Însuşi, pentru ca să ne refacem relaţia cu El (Rom. 3,25). Ceea ce nu puteam face noi, a făcut Dumnezeu prin persoana Fiului Său. În al doilea rând, jertfa a fost un act de substituire. Hristos este descris ca fiind fără păcat, fără niciun cusur; totuşi, El a fost oferit ca jertfă de ispăşire (Rom. 8,3; 2 Cor. 5,21). El a purtat păcatul nostru pe cruce şi a murit pentru noi şi în locul nostru (1 Petru 2,21-24). Prin faptul că a luat asupra Lui păcatul nostru, El ne-a curăţit de păcat şi ne-a adus înapoi la Dumnezeu.

În al treilea rând, jertfa lui Hristos este ispăşitoare, în sensul că ne-a izbăvit de mânia lui Dumnezeu. În Romani, Pavel aduce în discuţie jertfa lui Hristos după ce ajunge la concluzia că lumea era sub păcat şi că se afla sub condamnarea Legii lui Dumnezeu (Rom. 13). Mânia lui Dumnezeu faţă de nedreptăţile şi nelegiuirile oamenilor îşi făcea deja simţită prezenţa (Rom. 1,18). Prin jertfa lui Hristos suntem izbăviţi de această mânie, iar dragostea lui Dumnezeu ne mântuieşte. Jertfa de ispăşire nu înseamnă că Hristos L-a convins pe Dumnezeu să ne iubească, ci înseamnă că jertfa lui Hristos a făcut posibil ca dragostea lui Dumnezeu să ajungă la noi. Hristos a suferit mânia lui Dumnezeu faţă de păcat, pentru ca noi să fim scutiţi de ea. În consecinţă, crucea nu este numai locul unde a fost descoperită dragostea lui Dumnezeu, ci şi locul unde a fost manifestată mânia Sa faţă de păcat.

În al patrulea rând, jertfa lui Hristos exprimă, îndeplineşte şi oferă baza legală pentru dorinţa lui Dumnezeu de a ne mântui. Răscumpărarea noastră şi împăcarea nu ar fi fost posibile fără sângele jertfei lui Hristos (Fapte 20,28; Col. 1,20; Apoc. 5,9). Tocmai datorită morţii Sale pe cruce, ca jertfă unică, Dumnezeu poate să îi îndreptăţească pe cei care cred în Hristos (Rom. 5,9). Osândind păcatul în Hristos, Dumnezeu a demonstrat că El este drept când îi socoteşte neprihăniţi pe cei care cred în Hristos (Rom. 3,26).

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO