Îndreptăţirea, un termen judiciar, înseamnă în esenţă achitarea unui om care a fost acuzat de o infracţiune, dar care este dovedit de curtea de judecată a fi nevinovat. Şi acest concept a fost utilizat în Noul Testament pentru a exprima semnificaţia crucii.

4. De ce pune Pavel în contrast îndreptăţirea prin credinţă cu ascultarea de Lege şi cum ne ajută aceasta să înţelegem îndreptăţirea? (Rom. 3,19-24)

Din aceste versete, putem reţine câteva idei. În primul rând, imaginea inspirată din curtea de judecată ne sugerează că oamenii au fost acuzaţi de călcarea unei legi. În acest caz, oamenii au fost dovediţi vinovaţi; prin urmare, ei se află cu toţii sub condamnarea legii (Rom. 2).

În al doilea rând, Dumnezeu le-a pus oamenilor la dispoziţie o cale de scăpare din situaţia aceasta dificilă. „Acum”, odată cu venirea lui Hristos, „s-a arătat”, adică ni s-a dezvăluit, „o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege”, adică o neprihănire care nu ne este oferită în funcţie de ascultarea de lege (Rom. 3,21). Pavel ne explică faptul că „neprihănirea dată de Dumnezeu… vine prin credinţa în Isus Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred” (vers. 22). Neprihănirea semnifică aici nu doar declaraţia divină de achitare, ci în special includerea noastră, prin credinţă, în actul mântuitor al lui Dumnezeu, realizat prin Hristos.

În al treilea rând, îndreptăţirea este destinată atât iudeilor, cât şi neamurilor (vers. 22,29). Dumnezeu nu face deosebire între oameni: toţi sunt păcătoşi şi toţi sunt îndreptăţiţi „fără plată, prin harul Său” (vers. 24). Prin urmare, soluţia la situaţia dificilă în care se află omul este îndreptăţirea oferită prin credinţă tuturor celor care cred. Acest dar al mântuirii este însoţit de primirea Duhului care ne ajută să trăim o viaţă nouă (Gal. 3,2.3; Rom. 6,4).

În al patrulea rând, hotărârea lui Dumnezeu este îndreptăţită prin lucrarea de răscumpărare a lui Dumnezeu. Avem aici o îmbinare a două imagini, răscumpărarea şi îndreptăţirea, care reprezintă şi oferă baza legală pentru decizia lui Dumnezeu de a-i îndreptăţi pe cei care acceptă neprihănirea lui Hristos (Rom.4,3-6). Dumnezeu poate face imposibilul, deoarece Hristos a luat păcatul asupra Lui şi a murit în locul nostru (2 Cor. 5,21).

Citeşte încă o dată Romani 3,19-24. Aplică mesajul din aceste versete la persoana ta. Ce gând te poate ajuta să înţelegi cum poţi fi împăcat cu Dumnezeu?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO