Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Rom. 2,1-29; 3,19-26; 2 Cor. 5,18-21; 1 Ioan 4,7-11.

Sabat după-amiază

Text de memorizat: „Pe El, Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu.” (Rom. 3,25)

Gândul central: Să cunoaştem diferitele modalităţi de interpretare a morţii lui Hristos din Noul Testament.

Nu există nicio imagine şi nicio idee suficient de măreaţă pentru a surprinde semnificaţia deplină a morţii lui Hristos. Unii oameni au afirmat că moartea lui Hristos a fost un preţ de răscumpărare, prin care am fost eliberaţi de sub stăpânirea puterilor răului; alţii consideră că a fost dezvăluirea sublimă a dragostei lui Dumnezeu, o dragoste care ne transformă. Alţii spun că a fost o jertfă de ispăşire, prin care este îndepărtat păcatul care ne despărţea de Dumnezeu; alţii susţin cu insistenţă că a fost un act de împăcare, iar alţii, că a fost o declaraţie de achitare. Adevărul este că moartea lui Hristos însumează toate aceste interpretări şi încă multe altele. Este imposibil să prezinţi semnificaţia completă a morţii lui Hristos printr-un singur concept atotcuprinzător, deşi unele imagini sunt esenţiale, cum ar fi jertfa înlocuitoare. Săptămâna aceasta, vom lua în considerare câteva imagini-cheie folosite pentru a exprima darul minunat pe care l-am primit prin moartea lui Isus pe cruce.

Pentru studiul Bibliei la rând: 1 Corinteni 5 – 2 Corinteni 10

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO