1. Cum putem înţelege noţiunea de „răscumpărare”? Marcu 10,45; Galateni 3,13; Efeseni 1,7; 1 Petru 1,18.19
__________________________________________________________________________________

Răscumpărarea înseamnă scutirea de o datorie sau eliberarea din sclavie, prin plătirea preţului de răscumpărare. Aceasta este o imagine folosită în Noul Testament pentru a explica moartea lui Hristos. Toţi oamenii au ajuns robi ai păcatului şi că legea este „gardianul” (Gal. 3,22.23). Ca robi ai păcatului, se îndreptau spre moartea veşnică (Rom. 6,6.23). Datoria nu putea fi achitată decât cu preţul vieţii. Atunci a venit Hristos şi a plătit preţul răscumpărării noastre, oferindu-le viaţa tuturor celor care cred în El. Aceştia au fost „robi ai păcatului”, dar, prin Hristos au fost „izbăviţi de sub păcat” şi au fost făcuţi „robi ai neprihănirii” (Rom. 6,17.18).

Totodată, Hristos ne-a răscumpărat din „blestemul Legii” (Gal. 3,13). Blestemul Legii era sentinţa pe care o rostea aceasta împotriva celor care o călcau (vers. 10). Legea nu putea să ne izbăvească de sub pedeapsa cu moartea, pentru că nu putea să ne redea viaţa (vers. 21); ea conţinea numai prevederile pe baza cărora cel vinovat era condamnat la moarte. Soluţia lui Dumnezeu a fost arătată când „a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub Lege, pentru ca să căpătăm înfierea.” (Gal. 4,4.5)

Hristos „S-a dat pe Sine Însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege, şi să-Şi curăţească un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune” (Tit 2,14). Răscumpărarea include procesul sfinţirii, curăţirea vieţii noastre. Hristos a plătit datoria noastră pe cruce, ne-a oferit iertarea de păcat (Efes. 1,7) şi ne-a dat darul îndreptăţirii (Rom. 3,24). Odată eliberaţi de sub condamnarea păcatului, prin darul pe care Hristos „l-a cumpărat”, plătind pentru noi (iertarea păcatelor noastre), am fost îndreptăţiţi prin credinţa în Hristos.

Dumnezeu nu putea să ignore păcatul. El a satisfăcut cerinţele morale, exprimate chiar de El, plătind El Însuşi preţul de răscumpărare. El a recuperat dreptul la existenţă al neamului omenesc şi al întregii planete. Fie că recunoaştem sau nu, noi, oamenii, suntem ai lui Dumnezeu.

2. Ce spune Pavel despre răscumpărarea noastră? 1 Corinteni 6,20

Ce influenţă ar trebui să aibă asupra vieţii noastre zilnice răscumpărarea prin sângele lui Hristos? Ce valoare are un dar, dacă cel care îl primeşte nu vrea să îl accepte?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO