Scopul întrupării: „La consfătuirea cu Tatăl, Hristos a trasat planul vieţii Sale pe pământ… El Şi-a acoperit divinitatea în veşmântul omenesc, ca să poată fi căpetenia familiei omeneşti, pentru ca umanitatea Sa să se
unească cu umanitatea neamului omenesc căzut, din cauza neascultării lui Adam.”
– Ellen G. White, The Southern Work, pag. 85

„Lucrarea lui Hristos a fost aceea de a-l împăca pe om cu Dumnezeu prin natura Sa umană, şi pe Dumnezeu cu omul, prin natura Sa divină.” – Ellen G. White, Confrontation, pag. 38

Rugăciunea înălţată la botez: „El a fost botezat de Ioan, iar când a ieşit din apă, S-a plecat pe malul Iordanului şi a înălţat o rugăciune la cer… Isus a fost primit de cer ca Reprezentant al neamului omenesc. În
ciuda păcatului şi a slăbiciunii noastre, nu suntem consideraţi nedemni şi nu suntem refuzaţi, ci suntem primiţi în Cel Preaiubit, pentru că cerul s-a deschis înaintea cererilor noastre prin Fiul lui Dumnezeu. Porţile sunt larg deschise, iar lumina cerească va străluci asupra tuturor celor pe care Isus a venit să-i mântuiască, dacă doresc să vină la lumina razelor Soarelui Neprihănirii; pentru că s-au făcut provizii îmbelşugate pentru mântuirea fiecărui suflet.”
– Ellen G. White, Signs of the Times, 28 iulie 1890

Întrebări pentru discuţie

• Oferă cât mai multe variante de răspuns la următoarea întrebare: De ce era necesară întruparea pentru lucrarea de ispăşire realizată de Hristos?

• De ce este atât de important pentru noi faptul că Hristos a luat asupra Sa natura omenească? Dar divinitatea Sa?

• După cum am văzut în secţiunea de duminică, există multe taine în privinţa întrupării lui Isus. Ce alte taine cunoşti, de exemplu taine ale naturii, şi cum te pot ele ajuta să înţelegi ce înseamnă să trăieşti prin credinţă?

• Cum putem continua, ca biserică, lucrarea de vindecare şi împăcare începută de Hristos? Ce face în această privinţă biserica locală? Ce ar mai putea să facă? Mai mult, cu ce poţi contribui tu?

Rezumat: Prin întruparea lui Isus, suntem martorii naşterii singurei fiinţe de pe planetă care a avut o relaţie completă şi desăvârşită cu Dumnezeu. Deşi ispitit de vrăjmaş, aşa cum nicio altă fiinţă umană nu a mai fost şi nu va mai fi ispitită, Isus I-a rămas loial Tatălui şi a biruit acolo unde Adam a căzut, deschizând astfel calea spre mântuirea tuturor celor care I se predau Lui prin credinţă şi ascultare.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO